HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Seleeni, virtsasta

2617 U -Se

Osatutkimukset

U -Krea

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Altiste: Seleeni ja sen yhdisteet

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

NÄYTE ON KONTAMINAATIOHERKKÄ. Työpaikan ilmasta tai Työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Seleenipitoisten valmisteiden (esim. hiivaseleenitabletit) nauttiminen lisää virtsan seleenipitoisuutta.

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Kontaminaatioherkille näytteille ominaispainon varmistamista ei pidä tehdä.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml virtsaa. Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. (09) 4747 2861 tai

TTL:n sivulta

Menetelmä

ICP-massaspektrometria. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

15 työpäivää.

Tulokset valmiina

Noin 3 viikon kuluttua

Yleistä

Huom. Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös antimoni, beryllium, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, sinkki, tallium, uraani ja vanadiini.

Seleenialtistumisen alakohtainen analyysipaketti on BU-LASI.

Viitearvot

Kaikki alle 0.07 mg/g kreat.

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 0,07 mg/g kreatiniinia. Toimenpiderajaa ei ole asetettu.

Työympäristön tärkein seleeniyhdiste on seleenioksidi (mm. vuori- ja keraaminen teollisuus). Seleeniyhdisteet imeytyvät elimistöön nopeasti hengityselinten kautta, ruoansulatuskanavasta ja ihon lävitse. Suurimmat seleenipitoisuudet tavataan munuaisissa ja maksassa. Seleeni erittyy pääosin virtsaan ja ulosteisiin.

Seleenioksidi muodostaa veden kanssa seleenihappoa, joka ärsyttää limakalvoja ja ihoa. Voimakas altistuminen seleenioksidille tai seleenivedylle voi aiheuttaa metallin makua suussa, anemiaa, leukopeniaa, kynsi- ja ihovaurioita ja suoliston toimintahäiriöitä.

Huomautuksia

Tutkimuksen yksikkö on muuttunut 14.6.2012 (aikaisemmin umol/l). Samalla muuttui viitearvo.

Tutkimus U -Se päivitetty 20.01.2022 / SH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 09.12.2022 klo 01:29.