HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sinkki, seerumista

2639 S -Zn

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 044 269 1560 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Sinkin puutoksen diagnostiikka

Työperäisen altistuksen arviointiin käytetään virtsamäärityksiä ks. Työterveyslaitos,

Esivalmistelu

Pitoisuus on korkeimmillaan aamulla. Sinkin puutteen diagnostiikassa paastonäyte suositeltava.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näytteeksi 3 ml seerumia (min. 1 ml). Näyte otetaan vakuuminäytteenottona seerumin hivenaineputkeen (sinikorkkinen BD Vacutainer Trace Element serum, REF 368380). Pieniltä lapsilta otetaan verta avosysteemillä (1)-2 ml. Näyte otetaan ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos muita näytteitä ei oteta samanaikaisesti, otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Näytteen annetaan hyytyä normaalisti.

Anna seeruminäytteen hyytyä kunnolla. Sen jälkeen, mutta viimeistään 4h kuluttua näytteenotosta, näyte sentrifugoidaan ja erotellaan. Hemolyysi häiritsee tulkintaa aiheuttamalla virheellisen suuria pitoisuustuloksia.

Seerumi erotellaan varovaisesti kaatamalla valkokorkkiseen Vacuette-erotteluputkeen (Ref: 454001 (4 ml)). Jos esim. lasten näytettä ei voida erotella kaatamalla, erotteluun tulee käyttää HAPPOPESTYÄ LASISTA PASTEUR-PIPETTIÄ, jotka tilataan Vitasta. Näyte säilyy noin 3 vrk jääkaapissa ja se voidaan lähettää tutkittavaksi huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa lähettämisestä. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Vitan putket

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometrinen (AAS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

3-4 työpäivää.

Tulokset valmiina

Tulokset valmiina 3 viikon kuluessa.

Yleistä

Sinkki osallistuu kofaktorina lukuisten elimistön entsyymien toimintaan ja on siten välttämätön hivenaine mm. kasvulle.

Viitearvot

Lapset 7.7 - 15 µmol/l
Aikuiset 9 - 18 µmol/l

Tulkinta

Sinkin puutosta voi esiintyä mm. seuraavissa tiloissa: maksakirroosi, runsas alkoholinkäyttö, virushepatiitit sekä pitkäaikainen parenteraalinen ravitsemus.

Akuutin faasin reaktio (tulehdusmuutokset plasman proteiineissa) pienentää sinkkipitoisuutta epäspesifisesti.

Seerumin sinkkipitoisuus ja solujensisäinen sinkkipitoisuus eivät välttämättä korreloi keskenään, vaan tulosten tulkinnassa on otettava huomioon myös potilaan oireet.

Huomautuksia

Näytteen hemolyysi suurentaa seerumin sinkkipitoisuutta, koska punasolujen sinkkipitoisuus on noin 10-kertainen plasmaan verrattuna.

Viitearvot ovat muuttuneet 1.2.2017, mutta menetelmässä ja tulostasossa ei muutoksia.

Etelä-Karjalan alueella muutos viitearvoissa 30.1.2021. Muutoksen jälkeen viitearvot aikuiset ja lapset alle 17 v (aiemmin käytössä ollut viitearvot alle 14 v ja yli 14 v). Lisäksi muutos määritysmenetelmässä.

Tutkimus S -Zn päivitetty 20.01.2022 / SH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.