HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Likvorin spektri (320-640 nm)

2664 Li-Spektri

Osatutkimukset

Li-Prot, S -Bil ja S -Prot

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Annukka Mäki: annukka.makiathus.fi / (09) 471 72573 / 050 427 9201 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Subaraknoidaali- tai muu aivoverenvuotoepäily äkillisen päänsärkykohtauksen yhteydessä, etenkin jos on kliininen epäily negatiivisesta tietokonetomografialöydöksestä huolimatta (varoitusvuoto tai potilas tullut tutkimuksiin viiveellä). Subaraknoidaali- ja punktioartefakta-vuodon erottaminen likvorin ollessa veristä.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

Selkäydinnestettä 1,5 ml (Li-Spektri ja Li-Prot) ja 0,5 ml seerumia (S-Bil ja S-Prot). Selkäydinnesteen fraktioidussa näytteenotossa tutkimukseen käytetään viimeinen putki. Likvornäyte sentrifugoidaan näytteenottopaikassa mahdollisimman pian. Kirkas selkäydinneste ja seerumi toimitetaan heti Meilahden sairaalan laboratorioon. Li- Spektri tulee määrittää mahdollisimman pian enintään 2 vuorokauden kuluttua näytteenotosta. Näytteet säilytetään bilirubiinin valoherkkyyden vuoksi valolta suojattuna. Meilahden sairaala-alueen ulkopuolelta lähetettävät näytteet tulee suojata erityisen tarkasti (tumma putki, jonka päällä folio). Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä jos perillä 1 vrk kuluessa, muuten kylmälähetys.

Menetelmä

Fotometrinen

Tekotiheys

Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Tulkinta

Kovan äkillisen päänsäryn eräs mahdollinen syy on subaraknoidaalivuoto (SAV) tai muu aivoverenvuoto. SAV havaitaan ensimmäisen vuorokauden aikana tietokonetomografialla (TT) 95-98 %:ssa tapauksista, mutta TT:n herkkyys laskee jatkossa ollen kolmen viikon kuluttua alle 10 %. Aivovaltimon aneurysmaan liittyvä vuoto voi olla aluksi pieni (ns. varoitusvuoto). Tällöin TT voi olla tuoreessakin vuodossa negatiivinen. Myöhemmin voi esiintyä runsaampi seurauksiltaan vakava vuoto, jos diagnoosi viivästyy.

Li-Spektri-tutkimuksessa näytteestä määritetään ensisijaisesti bilirubiini. Spektri-tutkimuksen herkkyys on lähes 100 %, mikäli tutkimus tehdään 12 h - 2 viikon kuluttua vuodosta. Herkkyys on vielä 3 viikon kuluttua 70-90 % ja 4 viikon kuluttua 40-70 %. Näyte sisältää aluksi vain punasoluja ja oksihemoglobiinia, joten alle 12 h tehdyssä tutkimuksessa voidaan saada väärä negatiivinen tulos bilirubiinin osalta. Bilirubiinia muodostuu entsyymireaktiossa 9 - 12 h kuluessa. Sen pitoisuus on suurin 48 - 72 h kuluttua. Jos likvorin verisyys johtuu punktioartefaktasta, näyte ei sisällä bilirubiinia. Normaali likvor on kirkasta ja väritöntä. Verisessä likvorissa voi olla oksihemoglobiinia (absorptiomaksimi 415 nm, esiintyy 3 h - 8 vrk kuluttua vuodosta), bilirubiinia (450 - 460 nm, 12 h - yli 4 viikkoa vuodosta) tai methemoglobiinia (407 nm, yli 2 vk vanhassa subduraali- tai aivoverenvuodossa). Mikäli näyte sisältää vain bilirubiinia, sen keltainen väri (ksantokromia) voi olla silminkin havaittavissa. Positiivisista tapauksista 80 %:ssa näytteessä on kuitenkin sekä oksihemoglobiinia että bilirubiinia, jolloin bilirubiini on todettavissa vain spektri-tutkimuksella.

Likvorin bilirubiinipitoisuus voi olla koholla ilman verenvuotoa, jos plasman/seerumin bilirubiini on koholla tai Li-Prot-arvo selvästi koholla. Näiden vaikutus voidaan tutkia laskennallisesti Li-Prot-, S -Bil- ja S -Prot-arvojen avulla. Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Virhelähteet: Kirjallisuuden perusteella jotkin lääkeaineet kuten doksisykliini, tetrasykliini ja metronidatsoli voivat häiritä mittausta. Suuret pitoisuudet voivat estää tuloksen saamisen kokonaan ja pienemmät pitoisuudet voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia bilirubiinin määrityksessä ja siten heikentää tutkimuksen herkkyyttä.

Tutkimus Li-Spektri päivitetty 04.03.2024 / AN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.