HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Virtaustilavuus-spirometria

2680 Pt-FVSpiro

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Paula Iso-Markku: paula.iso-markkuathus.fi / 050 428 4611 ja lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145

Lähete

Virtaustilavuusspirometria

Indikaatiot

Tutkimuksella selvitetään mahdollista ahtauttavaa eli obstruktiivista, tai estävää eli restriktiivistä ventilaatiotoiminnan vajausta ja sen vaikeusastetta. Tutkimuksen avulla voidaan myös arvioida mahdollisen ahtauman sijaintia kurkunpään tasolta pieniin hengitysteihin.

Esivalmistelu

Lääkitys:

- Diagnostinen tutkimus ilman keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä: katso http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet

- Muulloin potilaan normaalisti käyttämä lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Suoritus

Tutkittava tekee ohjattuna useita maksimaalisia puhalluksia. Tutkimuksen kesto on noin 20 minuuttia.

Menetelmä

Tutkimuksessa mitataan hengitysilman virtausta ja siitä laskettua tilavuutta.

Tulkinta

Viitearvoissa huomioidaan sukupuoli, ikä ja pituus. Lasten viitearvot (alle 18v): Koillinen ym. Suomen Lääkärilehti 39: 395-402, 1998. Aikuisten viitearvot: Kainu ym. Clin Physiol Funct Imaging 2016, 36:356-58.

Mittauksista tulostetaan virtaus-tilavuuskäyrät sekä numeeriset arvot mitatuista muuttujista, joita ovat uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1), nopea(FVC) ja hidas (VC) vitaalikapasiteetti, vitaalikapasiteettiin suhteutettu sekuntikapasiteetti eli FEV1/FVC- tai FEV1/VC-suhde, uloshengityksen huippuvirtaus (PEF), pienten hengitysteiden virtauksia kuvaavat MEF50 ja MEF25 sekä sentraalista ahtaumaa epäiltäessä sisäänhengityksen huippuvirtaus (PIF). Tuloksessa näkyy vertailu viitearvoihin. Tutkimusyksiköstä riippuen samalla lomakkeella annetaan lääkärin lausunto.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Covid-19-infektion jälkeen tutkimus voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen. Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Spirometrian yhteydessä tehdään bronkodilaatiokoe, jos spirometriassa on obstruktiolöydös.

Tulostus ATS/ERS:n suositusten (2005) mukaan: suurin FEV1 ja FVC mistä tahansa onnistuneesta käyrästä, virtausarvot siitä käyrästä, jossa on suurin FEV1 + FVC.

Tutkimus Pt-FVSpiro päivitetty 22.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 07.02.2023 klo 01:11.