HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Virtaustilavuus-spirometria

2680 Pt-FVSpiro

Tiedustelut

HUSLABin tekopaikat: Spirometriakoordinaattori Tuula Niutanen puh. 040 7161204, HUS-Kuvantamisen tekopaikat: lääkäri Riikka Uotila, Eksoten KFI-yksikkö (05) 3525467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Riikka Uotila: riikka.uotilaathus.fi / 0504272598 ja lääkäri Hanna Lantto: hanna.lanttoathus.fi / 050 513 0284

Lähete

Virtaustilavuusspirometria

Indikaatiot

Tutkimuksessa mitataan keuhkojen tilavuutta ja tuuletuskykyä sekä tuuletuskykyhäiriön luonnetta (obstruktio/restriktio) ja vaikeusastetta. Tutkimuksen avulla voidaan myös arvioida mahdollisen obstruktion sijaintia kurkunpään tasolta pieniin hengitysteihin.

Tutkimukseen voidaan liittää bronkodilataatiokoe, jolla selvitetään obstruktion palautuvuutta (ks. tutkimuskoodit Huomautuksia-kohdasta). Bronkodilataatiokoe suositellaan tehtäväksi, jos kyseessä on diagnostinen tutkimus tai arvioidaan keuhkolääkityksen riittävyyttä.

Esivalmistelu

Lääkitys:

- Diagnostinen tutkimus ilman keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä: katso http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet

- Muulloin potilaan normaalisti käyttämä lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Suoritus

Tutkittava tekee ohjattuna useita maksimaalisia puhalluksia.

Jos tutkimukseen liitetään bronkodilataatiokoe, alkupuhallusten jälkeen tutkittavalle annetaan hengitettävää nopeavaikutteista keuhkoputkia laajentavaa lääkettä, jonka jälkeen tehdään uusintapuhallukset.

Tutkimuksen kesto on noin 30 minuuttia.

Menetelmä

Tutkimuksessa mitataan hengitysilman virtausta ja siitä laskettua tilavuutta.

Tulkinta

Tutkimukseen 2680 Pt-FVSpiro Virtaustilavuus-spirometria sisältyy lääkärin lausunto.

Tutkimusraportille tulostuu ohjelmiston tekemä tulkintaehdotus, joka noudattaa Moodi 2021 -ohjeistusta.

Raporttiin tulostetaan virtaus-tilavuuskäyrät sekä numeeriset arvot mitatuista muuttujista, joita ovat uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1), nopea (FVC) ja hidas (VC) vitaalikapasiteetti, vitaalikapasiteettiin suhteutettu sekuntikapasiteetti eli FEV% (FEV1/FVC ja FEV1/VC), uloshengityksen huippuvirtaus (PEF), uloshengityksen keskivaiheen virtaus (MMEF) sekä pienten hengitysteiden virtauksia kuvaavat MEF50 ja MEF25. Sentraalista ahtaumaa epäiltäessä mitataan sisäänhengityksen huippuvirtaus (PIF). Lisäksi tuloksissa näkyy vertailu viitearvioihin, ja mahdollisiin aiempiin tutkimuksiin.

Viitearvoissa huomioidaan sukupuoli, ikä ja pituus. Lasten viitearvot (alle 18v): Koillinen ym. Suomen Lääkärilehti 39 : 395-402, 1998. Aikuisten viitearvot: Kainu ym. Clin Physiol Funct Imaging 2016, 36:356-58 tai GLI2012 (Quanjer ym 2012).

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Covid-19-infektion jälkeen tutkimus voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen. Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Käytössä olevat spirometriatutkimukset:

6006 Pt-Spiro-X Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa

2680 Pt-FVSpiro Virtaustilavuus-spirometria (sisältää lausunnon)

6007 Pt-SpirD-X Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe ilman lausuntoa

2682 Pt-FVSpirD Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe (sisältää lausunnon)

Tutkimus Pt-FVSpiro päivitetty 14.02.2023 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.