HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe

2682 Pt-FVSpirD

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Hanna Lantto: hanna.lanttoathus.fi / 050 513 0284

Lähete

Virtaustilavuusspirometria

Indikaatiot

Spirometriaan liitetään bronkodilaatiokoe selvitettäessä obstruktion palautuvuutta. Bronkodilaatiokoetta voidaan käyttää myös astmalääkityksen riittävyyden arviointiin. Bronkodilaatiokoe tehdään automaattisesti spirometrian yhteydessä, jos:

1) Spirometriassa on obstruktiolöydös.

2) Jos on kliinisesti epäily astmasta (lähete) ja - FEV1 on alle 90% viitearvosta - FVC on alle 80% viitearvosta - PEF on alle 75% viitearvosta - MEF50 on alle 63% viitearvosta.

3) Jos on kliinisesti epäily astmasta, voidaan bronkodilaatiokoe tehdä harkinnan mukaan, vaikka edellä mainitut kriteerit eivät täyttyisi.

4) bronkodilaatiotesti tehdään aina kun sitä on erikseen pyydetty.

Esivalmistelu

Lääkitys: Diagnostinen tutkimus ilman keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä: katso http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet muulloin potilaan normaalisti käyttämä lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Saatavana erillinen Potilasohje

Suoritus

Tutkittava tekee ohjattuna vähintään kolme maksimaalista peruspuhallusta. Tämän jälkeen hänelle annetaan hengitettävää nopeavaikutteista keuhkoputkia laajentavaa lääkettä. Uudet puhallukset tehdään aikaisintaan 10 minuutin kuluttua lääkkeen annosta. Tutkimuksen kesto on noin 25 minuuttia.

Menetelmä

Tutkimuksessa mitataan hengitysilman virtausta ja sen perusteella laskettua tilavuutta, jotka esitetään graafisesti koordinaatistossa. Perusvaiheen ja lääkityksen jälkeiset käyrät näkyvät samassa kuviossa.

Tulkinta

Sekuntikapasiteetin (FEV1) osalta merkitsevänä muutosrajana pidetään 12%:n ja vähintään 200 ml:n muutosta, nopean vitaalikapasiteetin (FVC) osalta 12%:n ja 200ml l/min muutosta. Myös muissa parametreissa havaittavia muutoksia voidaan käyttää tukena. Reversiibeli obstruktio viittaa astmaan tai käytetyn lääkityksen tehostamisen tarpeeseen.

Viitearvoissa huomioidaan sukupuoli, ikä ja pituus. Lasten viitearvot (alle 18v ): Koillinen ym. Suomen Lääkärilehti 39: 395-402, 1998. Aikuisten viitearvot: Viljanen ym. Scand J Clin Invest 42 (suppl 159): 1-50, 1982.

Verrataan ennen ja jälkeen lääkkeen antoa mitattua ventilaatiofunktiota toisiinsa. Tulostetaan virtaus-tilavuuskäyrät sekä numeeriset tulokset. Tutkimusyksiköstä riippuen samalla lomakkeella annetaan lääkärin lausunto.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin akuutin keuhkosairauden kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Tutkimus Pt-FVSpirD päivitetty 28.06.2019 / MH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 20.01.2021 klo 11:31.