HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Streptokokki, viljely, (beetahemolyyttinen streptokokki), nielueritteestä

2703 Ps-StrVi

Tiedustelut

Oma laboratorio, jatkoviljelyt Bakteriologian laboratorio 040-610 2111 tai (09)471 73040

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Terhi Miikkulainen-Lahti: terhi.miikkulainen-lahtiathus.fi / 040 504 9994 ja lääkäri Annika Nevalainen: annika.nevalainenathus.fi / 040 6352216

Indikaatiot

Streptokokkitonsilliitin epäily.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näytteeksi otetaan eritettä nielurisojen pinnalta, varsinkin peitteiseltä alueelta nestemäiseen kuljetusputkeen (eSwab) eSwab-pakkauksen omalla nukkatikulla tai mikäli nestekuljetusputkea ei ole saatavilla, geelikuljetusputkeen dacrontikulla (Transpocult tai vastaava).

Näyte voidaan levittää myös suoraan tikusta selektiiviselle kasvualustalle (esim. CO-malja).

Mikäli kuljetusputkeen otettu näyte saadaan tutkivaan laboratorioon vuorokauden kuluessa, se voidaan säilyttää huoneenlämmössä. Jos näytettä joudutaan säilyttämään pidempään, on se säilytettävä jääkaapissa.

Maljalle viljelty näyte kasvatetaan lämpökaapissa tai hiilidioksidikaapissa.

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineelle. Näytteistä, joista löytyy beta- hemolyyttisiä streptokokkeja, tehdään jatkotutkimus HUSLAB Bakteriologian laboratoriossa, missä löydökset identifioidaan.

Tekotiheys

Näytteenotto kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

1-2 työpäivän kuluessa

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen.

Streptococcus pyogenes (A-ryhmän beetahemolyyttinen streptokokki) on tärkein bakteeritonsilliitin aiheuttaja. Myös muut hemolyyttiset streptokokit (ryhmät C ja G) ovat oireisella potilaalla merkittäviä löydöksiä.

Seulontatutkimus antaa alustavan käsityksen beta-hemolyyttisen streptokokin esiintymisestä potilaan nielussa. Jatkotukimuksessa beta-hemolyyttisistä streptokokeista tehdään seroryhmämääritykset.

Huomautuksia

Laboratorio huolehtii näytteen lähettämisestä tarvittaviin jatkotutkimuksiin. Ps-StrVi-tutkimus on tarkoitettu beta- hemolyyttisten A-, G- ja C-ryhmän streptokokkien osoittamiseen nielusta. Mikäli halutaan etsittäväksi muita bakteereja (esim. arkanobakteeri, moraxella, hemofilus, meningokokki) tai halutaan herkkyysmääritys tulee pyytää tutkimus Ps-BaktVi (4290).

Beta-hemolyyttisten streptokokkien osoittamiseen anusnäytteestä käytetään märkäviljelytutkimusta -BaktVi (1156).

Tutkimus Ps-StrVi päivitetty 21.03.2023 / AN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 06.12.2023 klo 00:44.