HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Teofylliini, seerumista

2733 S -Teofy

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Teofyllinihoidon seuranta

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Infusoitaessa teofylliiniä näytteet otetaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pyyntöön merkitään lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

Kaikki 25 - 100 µmol/l

Tulkinta

Käytettäessä samanaikaisesti sympatomimeettejä on optimaalinen teofylliinitaso 25 – 50 µmol/l.

Farmakokinetiikka: Suun kautta otetun annoksen jälkeen huippupitoisuus saavutetaan muutamassa tunnissa valmisteesta riippuen. Yliannostustapauksissa imeytyminen voi olla hyvin hidasta. Pääosa teofylliinistä metaboloituu maksassa. Eliminaation puoliintumisajassa on suuria yksilöllisiä eroja. Eliminaation keskimääräiset puoliintumisajat ovat: Vastasyntyneet 30 tuntia, 1 – 6 kk:n ikäiset 12 tuntia, 6 kk:n – 1 vuoden ikäiset 5 tuntia, 1 – 7 -vuotiaat 3 – 4 tuntia ja terveet aikuiset 7 – 10 tuntia.

Yhteisvaikutukset: CYP1A2-entsyymin estäjät (esim. fluvoksamiini) ja induktorit (esim. tupakka) voivat vaikuttaa merkittävästi teofylliinin farmakokinetiikkaan. Monet sairaudet, kuten maksakirroosi tai sydämen vajaatoiminta, voivat hidastaa teofylliinin eliminaatiota.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, tiedote 2019:66(16.10.2019).

Tutkimus S -Teofy päivitetty 03.05.2022 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.