HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tobramysiini, seerumista

2744 S -TOB

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Tobramysiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1 - 15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen annosteluaika ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulkinta

Hoitoalue: Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa (alle mittausalarajan 0.3 mg/l). 3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l. Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus on mitattavissa annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus ylittää 2 mg/l kolmasti vuorokaudessa annosteltaessa. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran viikossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan tobramysiinin annosväliä tai pienennetään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista, mikäli estimoitu glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFRe) laskee viitealueen alapuolelle.

Huippupitoisuus: Huippupitoisuudelle ei löydy kirjallisuudesta vakiintunutta tavoitetasoa. Annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa huippupitoisuudet ovat olleet luokkaa 20-30 mg/l ja kolme kertaa vuorokaudessa annosteltaessa luokkaa 5-12 mg/l. Huippupitoisuus/MIC -suhde 8-10 on liitetty parempaan mikrobiologiseen tehoon. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Tobramysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on nuorilla, terveillä henkilöillä 2 - 3 tuntia. Vanhuksilla ja munuaisten toiminnan heikentyessä puoliintumisaika voi pidentyä jopa 15 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Pitkäaikainen suuriannoksinen hoito, yhteiskäyttö muiden toksisten aineiden kanssa, munuaisten vajaatoiminta sekä elimistön kuivuminen lisäävät haittavaikutusriskiä (munuais- ja sisäkorvatoksisuus). Parkinsonin tautia tai myastenia gravista sairastavilla potilailla tobramysiini voi estää hermolihasfunktiota kuraren tavoin.

Kirjallisuutta: Pagkalis S, Mantadakis E, Mavros MN, Ammari C, Falagas ME. Pharmacological considerations for the proper clinical use of aminoglycosides. Drugs 2011_71:2277-94.

Smyth A, Tan KH, Hyman-Taylor P, Mulheran M, Lewis S, Stableforth D, Prof Knox A. TOPIC Study Group Once versus three-times daily regimens of tobramycin treatment for pulmonary exacerbations of cystic fibrosis-the TOPIC study: a randomised controlled trial. Lancet 2005_365:573-8.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, kts. tiedote 2019:66 (16.10.2019). Uuden menetelmän tulostaso on keskimäärin 10-15 % aiempaa matalampi. Yksittäisten potilaiden kohdalla ero voi olla tätäkin suurempi. Mittausalaraja nousee: ennen 0,2 mg/l, jatkossa 0,3 mg/l.

Tutkimus S -TOB päivitetty 24.04.2023 / AL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.