HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tobramysiini, seerumista

2744 S -TOB

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961

Indikaatiot

Tobramysiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1 - 15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen annosteluaika ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan tai Kymenlaakson alueiden laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulkinta

Hoitoalue: Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa (alle mittausalarajan 0.3 mg/l). 3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l. Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus on mitattavissa annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus ylittää 2 mg/l kolmasti vuorokaudessa annosteltaessa. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran viikossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan tobramysiinin annosväliä tai pienennetään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista, mikäli estimoitu glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFRe) laskee viitealueen alapuolelle.

Huippupitoisuus: Huippupitoisuudelle ei löydy kirjallisuudesta vakiintunutta tavoitetasoa. Annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa huippupitoisuudet ovat olleet luokkaa 20-30 mg/l ja kolme kertaa vuorokaudessa annosteltaessa luokkaa 5-12 mg/l. Huippupitoisuus/MIC -suhde 8-10 on liitetty parempaan mikrobiologiseen tehoon. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Tobramysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on nuorilla, terveillä henkilöillä 2 - 3 tuntia. Vanhuksilla ja munuaisten toiminnan heikentyessä puoliintumisaika voi pidentyä jopa 15 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Pitkäaikainen suuriannoksinen hoito, yhteiskäyttö muiden toksisten aineiden kanssa, munuaisten vajaatoiminta sekä elimistön kuivuminen lisäävät haittavaikutusriskiä (munuais- ja sisäkorvatoksisuus). Parkinsonin tautia tai myastenia gravista sairastavilla potilailla tobramysiini voi estää hermolihasfunktiota kuraren tavoin.

Kirjallisuutta: Pagkalis S, Mantadakis E, Mavros MN, Ammari C, Falagas ME. Pharmacological considerations for the proper clinical use of aminoglycosides. Drugs 2011_71:2277-94.

Smyth A, Tan KH, Hyman-Taylor P, Mulheran M, Lewis S, Stableforth D, Prof Knox A. TOPIC Study Group Once versus three-times daily regimens of tobramycin treatment for pulmonary exacerbations of cystic fibrosis-the TOPIC study: a randomised controlled trial. Lancet 2005_365:573-8.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, kts. tiedote 2019:66 (16.10.2019). Uuden menetelmän tulostaso on keskimäärin 10-15 % aiempaa matalampi. Yksittäisten potilaiden kohdalla ero voi olla tätäkin suurempi. Mittausalaraja nousee: ennen 0,2 mg/l, jatkossa 0,3 mg/l.

Tutkimus S -TOB päivitetty 03.05.2022 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 26.11.2022 klo 01:29.