HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Treponema pallidum, hemagglutinaatiotesti (TPHA)

2759 S -TPHA

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathus.fi / 050 427 9816 ja lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183

Lähete

Immunologiset tutkimukset

Indikaatiot

Aktiivinen syfilis, latentti syfilis, hoidon seuranta ja uusintainfektion osoittaminen. Positiivisessa S -KardAb - ja S-Trpa-testissä tuloksen varmistustestinä.

Syfilistutkimusten valinta eri kliinisissä tilanteissa:

- Syfiliksen seulonta (aktiivi tai latentti infektio). Ei tiedossa aikaisempaa infektiota: S -TrpaAb. (S -KardAb tai S -TPHA eivät sovellu riittävän hyvin seulontatutkimukseksi.)

- Uusintainfektioepäily aikaisemman, hoidetun infektion jälkeen: S-KardAb, S -TPHA.

- Antibioottihoidon tehon seuranta: S -KardAb, S -TPHA.

- Neurosyfilisepäily: -NeurSyf -pakettitutkimus (tutkimukseen kuuluu sekä likvor- että seeruminäyte)

- Neuvolaseulontatutkimus: S -TrpaAb.

- Vastasyntyneen kongenitaalisyfiliksen seulonta: S -FTAIgM (pakettitutkimus).

- Infektion ajankohdan tarkennus: S -FTAIgM (pakettitutkimus).

Huom. Mikäli potilas ei ole aikaisemmin tunnettu syfilis-seropositiiviseksi, laboratorio ohjelmoi positiivisen S-TPHA-tuloksen yhteydessä S-TrpaAb- ja S-KardAb-tutkimukset, jos niitä ei ole pyydetty. Tutkimukset laskutetaan tilaajalta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia

Menetelmä

Partikkeliagglutinaatio, (TPPA). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

4-5 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

2-4 työpäivän aikana.

Viitearvot

KAIKKI alle 80 Titteri

Tulkinta

Testi mittaa agglutinoivia Treponema pallidum -vasta-aineita (nk. Treponema pallidum -spesifinen testi). TPHA-titterin seuranta ei yleensä ole tarpeen hoidon tehon arvioinnissa, vaikkakin vasta -ainetaso yleensä laskee hitaasti hoidon jälkeen. Uusintainfektioissa nähdään yleensä merkitsevä (vähintään 4-kertainen) titterinousu.

TPHA-testin tulos tulee positiiviseksi n. 4-8 viikon kuluttua primaari-infektiosta. Tällöin muut herkemmät syfilistestit voivat jo olla positiivisia, esim. S-TrpaAb ja S- Kardab.

Hoidettu ja hoitamaton latentti syfilis saattavat antaa samanlaiset laboratoriotulokset (negatiivinen tai heikko kardiolipiinivasta-aine, positiivinen TPHA- ja Trpa-tulos). Siksi tällä tuloskombinaatiolla on otettava huomioon myös latentin syfiliksen mahdollisuus. Erikoissairaanhoidon konsultaatio voi olla tarpeen mm. antibioottihoidosta päättämisessä.

Huomattavan selvä positiivisuus nähdään endeemisissä ja trooppisissa treponematooseissa (jaws, pinta, bejel). Näitä infektioita ei voida serologisesti erottaa syfiliksestä millään syfilistestillä.

Tutkimus S -TPHA päivitetty 30.01.2023 / HJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.