HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Triklooriasetaatti, virtsasta

2778 U -TCA

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Jaana Leiviskä: jaana.leiviskaathus.fi / 050 428 0994

Indikaatiot

Altiste: Trikloorietyleeni (Trikloorieteeni)

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistusmisjakson lopulla. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Muovipullo 100 ml

Näyte

20 ml virtsaa, näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii Työterveyslaitoksen laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861 tai

TTL-sivulta

Menetelmä

Fotometrinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kuukauden kuluessa.

Tulokset valmiina

Noin 4 viikon kuluttua

Yleistä

Kyseessä on altistusmittaus trikloorietyleenille (liuotin).

Täytä pyynnön teon yhteydessä esitiedot huolellisesti sekaannusten välttämiseksi. Erityisesti pyydämme kiinnittämään huomiota altistavan työn päättymiseen ja näytteenottoajan kirjaamiseen.

Viitearvot

KAIKKI 0 - 30 µmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 30 µmol/l. Toimenpideraja 120 µmol/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 1213/2011). Euroopan Unioni on luokitellut trikloorietyleenin syöpää aiheuttavaksi EY N:o 1272/2008, H350 (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 2, R45). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua trikloorieteenille ts. virtsan trikloorietikkahappopitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 50 µmol/l.

Trikloorietyleeni imeytyy hengityselinten kautta ja ihon lävitse. Se kertyy rasvakudokseen, josta sen erittyminen on hidasta. Imeytyneestä trikloorietyleenistä noin 70% muuttuu trikloorietikkahapoksi ja trikloorietanoliksi, jotka erittyvät virtsaan. Trikloorietyleeni aiheuttaa huumausta 100-200 cm3/m3 pitoisuudesta lähtien. Suuret pitoisuudet voivat vaurioittaa maksaa ja munuaisia sekä aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Pitkäaikainen altistuminen trikoorietyleenille voi aiheuttaa hermoston vammoja. Alkoholin nauttiminen altisumisen aikana tai sen jälkeen voi aiheuttaa ohimenevästi punoittavia läikkiä kasvojen, kaulan ja ylävartalon iholle (nk. degreaser's flus).

Huomautuksia

Alkoholi estää trikloorietyleenin aineenvaihduntaa. Neochloral-nimisessä unilääkkeessä on kloraalihydraattia, joka lisää virtsan TCA- ja TCE-pitoisuutta.

Altistumattomien viiteraja muuttunut 50 -> 30 µmol/l 1.11. 2013

Tutkimus U -TCA päivitetty 18.06.2021 / LML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.