HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Trombiiniaika, plasmasta

2782 P -Trombai

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Dysfibrinogenemia. Yksinään harvemmin diagnostiikkaan (käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavien antikoagulanttien osoittamiseen näytteessä).

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

KAIKKI 17 - 25 s

Tulkinta

Tutkimusta käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavan hepariinin tai trombiini-inhibiittorin vaikutuksen osoittamiseen laajempien hyytymistutkimusten yhteydessä.

Trombiiniaika on pidentynyt hepariini-, fibrinolyysi- ja trombiini-inhibiittorihoitojen yhteydessä sekä fibrinogeenitason ollessa matala. Samoin trombiiniaika on pidentynyt, jos näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita. Erittäin harvinainen pitkän trombiiniajan syy on perinnöllinen fibrinogeenin rakenteellinen poikkeavuus (dysfibrinogenemia).

Dabigatraani (Pradaxa) -hoitoon liittyen: Trombiiniaika havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Se sopii mm. komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta tutkimus on hyvin herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo pienillä (n. 30 mikrog/l) dabigatraanipitoisuuksilla. Käytettäessä idarusitsumabia (Praxbind) Pradaxan vaikutuksen kumoamiseen trombiiniaika lyhenee välittömästi. Pradaxan estovaikutusta voi seurata tämän jälkeen trombiiniajan avulla.

Huomautuksia

HUSLAB-talon laboratoriossa on otettu käyttöön 25.4.2017 alkaen uusi Trombai-määritysmenetelmä, joka on aiemmin käytössä ollutta menetelmää herkempi lääkeaineille (esim. hepariini, dabigatraani).

Tutkimus P -Trombai päivitetty 11.06.2019 / JTL

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 18.09.2020 klo 01:10.