HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Trombiiniaika, plasmasta

2782 P -Trombai

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Fibrinogeenin toiminta- ja rakennehäiriöt. Yksittäisenä tutkimusta käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavien antikoagulanttien osoittamiseen näytteessä.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Kaikki 16 - 19 s

Tulkinta

Tutkimusta käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavan hepariinin tai trombiini-inhibiittorin vaikutuksen osoittamiseen laajempien hyytymistutkimusten yhteydessä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa trombiiniajan lyhenne on TT (Suomessa Trombai).

Trombiiniaika on pidentynyt hepariini-, fibrinolyysi- ja trombiini-inhibiittorihoitojen yhteydessä sekä fibrinogeenitason ollessa matala tai sen toimintahäiriöissä. Samoin trombiiniaika on pidentynyt, jos näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita. Erittäin harvinainen pitkän trombiiniajan syy on perinnöllinen fibrinogeenin rakenteellinen poikkeavuus (dysfibrinogenemia).

Trombiiniaika havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Trombiiniin vaikuttavia lääkeaineita ovat mm. dabigatraani, hepariinit, bivalirudiini, argatrobaani. Trombiiniaika sopii dabigatraanin komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta tutkimus on hyvin herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo n. 100 µg/l dabigatraanipitoisuuksilla. Käytettäessä idarusitsumabia (Praxbind) dabigatraanin vaikutuksen kumoamiseen trombiiniaika lyhenee välittömästi. Dabigatraanin estovaikutusta voi seurata tämän jälkeen trombiiniajan avulla.

Huomautuksia

5.12.2023 alkaen P-Trombai menetelmä- ja viitevälimuutos. Uusi viiteväli: 16-19 s . Vanha viiteväli: 17-25 s. Trombai-vastauksiin liitetään vakiolausunto uuden menetelmän käyttöönoton jälkeen. Uusi Trombai-määritysmenetelmä on vähemmän herkkä kuin aiemmin käytössä ollut menetelmä lääkeaineille (esim. hepariini, dabigatraani).

Tutkimus P -Trombai päivitetty 04.12.2023 / SV

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.