HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen, plasmasta

2783 P -APTT

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Hyytymishäiriöiden selvittely. Parenteraalisten antikoagulaatiohoitojen monitorointi: hepariini, danaparoidi, suorat trombiinin estäjät argatrobaani ja bivalirudiini. P-APTT -tutkimusta käytetään yhdessä P-TT -tutkimuksen kanssa hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksina. TT- ja APTT -tutkimusten yhteiskäytöllä saadaan tietoa hyytymistekijöiden synteesistä ja kulutuksesta lukuunottamatta FXIII- ja VWF -tasoja.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 8 h huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Mikäli potilaalla on fraktioimaton hepariinihoito (UFH), säilyy näyte erottelematta 2 h ajan huoneenlämmössä ja se on eroteltava jos näytettä ei voida toimittaa analyysiin 2 tunnin sisällä.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

Kaikki 23 - 33 s

Tulkinta

APTT mittaa sisäisen hyytymisreitin tekijöiden (FXII, XI, IX, VIII, X, V, II ja I) yhteisvaikutusta. APTT-tutkimus on seulontatutkimuksena yksinään epäspesifinen ja epäherkkä, mutta sitä käytetään yhdessä tromboplastiiniaikatutkimuksen (1731 P-TT) kanssa hyytymishäiriöiden seulonnassa.

Pidentyneen APTT:n syy on aina selvitettävä. Näytteenoton hepariinikontaminaatio on poissuljettava. Vuotohäiriöistä A- ja B -hemofilia, vaikeat muut hyytymistekijävajeet (esim. maksainsuffisienssi tai DIK) tai hyytymistekijöihin kohdistuvat vasta-aineet pidentävät APTT-arvoa. Tukoshäiriöissä fosfolipidivasta-aineisiin voi liittyä APTT-arvoa pidentävä lupusantikoagulantti. Nykyinen reagenssi on kohtalaisen herkkä lupusantikoagulantin vaikutuksille, yksittäiset potilaskohtaiset erot ovat mahdollisia. Lupusantikoagulanttia epäiltäessä suositellaan tutkittavaksi plasman lupusantikoagulantti (3578 P-LupusAK) tai laajempana selvityksenä fosfolipidivasta-aineet (3607 P- PLAb).

APTT on jatkuvan fraktioimattoman hepariini-infuusion ensisijainen mittari, jolloin hoitotavoite on APTT-arvon 1.5-2.5 - kertainen pidentymä potilaan APTT:n lähtötasoon verrattuna. Hoitotavoite määräytyy potilaan hyytymishäiriön mukaan. Hepariinihoidon seurannassa on hyötyä anti-FXa-aktiivisuuden ja trombiiniajan mittauksista. Subkutaaninen pienimolekyylinen hepariini (LMWH) ei yleensä pidennä APTT-arvoa, mutta pidentyessään APTT voi viitata lääkkeen kumuloitumiseen lähinnä munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Myös varfariinihoito voi toisinaan lievästi pidentää APTT-arvoa (FIX-vaikutus).

Dabigatraanihoitoon (Pradaxa) liittyen: APTT-aika pitenee, mutta sitä ei voi käyttää kvantitatiiviseen mittaamiseen (korrelaatio huono). APTT:n piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta). Myös rivaroksabaani (Xarelto), apiksabaani (Eliquis) ja edoksabaani (Lixiana) voivat pidentää APTT-aikaa.

Huomautuksia

5.12.2023 alkaen P-APTT menetelmä- ja viitevälimuutos Meilahden, Jorvin, Lohjan, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan sairaalalaboratorioissa. Peijaksen ja Hyvinkään laboratoriossa menetelmä muuttuu 5.3.2024 alkaen. Uusi viiteväli: 23-33 s. Vanha viiteväli: 28-37 s. APTT-vastauksiin liitetään vakiolausunto uuden menetelmän käyttöönoton jälkeen. Uusi APTT-määritysmenetelmä on vähemmän herkkä kuin aiemmin käytössä ollut menetelmä hepariinille, dabigatraanille ja hyytymistekijäpuutoksille (FVIII, FIX).

Tutkimus P -APTT päivitetty 14.03.2024 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.