HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Terminen tuntokynnysmittaus, aikuiset

2821 Pt-ST-Temp

Tiedustelut

KNF-osasto Meilahti (09) 471 72492.

Indikaatiot

Indikaatioina on polyneuropatia ja etenkin epäilty ohutsäieneuropatia ja kipupotilailla esiintyvä hyperalgesia / allodynia -ilmiön dokumentaatio ja seuranta (esim. kylmä/lämpötunto alentunut mutta kipukynnys herkistynyt).

Esivalmistelu

Ei esivalmisteluja. Raajat lämmitetään tarvittaessa ennen mittausta.

Suoritus

Potilaan iholle asetetaan lämpöanturi ja vibraatiomittauksessa värinäanturi. Potilas ilmaisee, milloin ärsykekynnys on saavutettu nousevilla ja laskevilla ärsykearvoilla.

Menetelmä

Kvantitatiivisessa tuntokynnysmittauksessa määritetään värinä (vibraatio) tuntokynnykset käden ja jalkaterän alueella sekä lämpö- ja kylmätuntokynnykset ja lämpökipu- ja kylmäkipukynnykset samoin käden ja jalkaterän alueella tai kasvojen alueelta. Muita vartalon osia voidaan tutkia, mutta normaaliaineisto tältä osin puutteellinen.

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Vibraatio mittaa paksuja myelinoituneita säikeitä (verrattavissa ENMG:n sensorisiin mittauksiin). Kylmä- ja lämpökynnykset mittaavat ohuita A-delta ja myelinoimattomia C säikeitä (ei mitattavissa ENMG:lla).

Viitearvot perustuvat kirjallisuuteen ja omiin aineistoihin.

Mittausarvot ja viitearvot tulostetaan. Lausunnossa otetaan kantaa lähetteen kysymyksenasettelun mukaisesti löydösten merkitsevyyteen.

Huomautuksia

Katso Yhdistetty tuntokynnysmittaus (QST)tutkimusnumero 2823 kielestä. Usein potilaille on tehty tai suositellaan ENMG-tutkimusta, sillä vertailu johtonopeuslöydöksiin on usein hyödyllinen epäiltäessä polyneuropatiaa, hermovamman jälkitilaa tai paikallista hermokompressiotilaa.

Tutkimus Pt-ST-Temp päivitetty 26.08.2020 / KHS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 20.10.2021 klo 02:26.