HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tyreoglobuliini, seerumista

2828 S -Tygl

Osatutkimukset

S -TyglAb

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Erilaistuneen kilpirauhassyövän hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

0,5 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten pakastetaan.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Viitearvot

Kaikki alle 111 µg/l

Tulkinta

Tyreoglobuliini on kilpirauhasen follikulaarisoluissa ja kolloidissa ilmenevä kookas glykoproteiini. Se on kilpirauhashormonien T3 ja T4 esiaste, jotka pilkotaan vapaiksi hormoneiksi TSH-stimulaation seurauksena. Normaalisti tyreoglobuliinia on vain pieniä määriä verenkierrossa. Seerumin tyreoglobuliini (S-Tygl) kohoaa kilpirauhasen erilaistuneiden karsinoomien ja ei-toksisen struuman yhteydessä, hypertyreoosissa, sekä ohimenevästi kilpirauhasleikkauksen jälkeen ja subakuutin tyreoidiitin alkuvaiheessa.

S -Tygl indikaatio on erilaistuneen kilpirauhassyövän (papillaarinen, follikulaarinen) seuranta. Kilpirauhasen poiston ja radiojodiablaation jälkeen S -Tygl pitoisuus laskee yleensä tasolle alle 1-2 µg/l tai alle määritysmenetelmän herkkyysrajan (n. 0.2 µg/l). Seurannan aikana matalasta tasosta kohoavat S -Tygl pitoisuudet voivat viitata taudin uusiutumiseen. Tutkimus kannattaa toistaa ja seurata trendiä, huomioiden kliininen tilanne.

USA:n kilpirauhasyhdistys (American Thyroid Association) suosittaa, että kilpirauhasen poiston ja radiojodiablaation jälkeen S -Tygl- pitoisuuksien tulisi olla korkeintaan 2 µg/l, riippumatta siitä onko potilaalla tyroksiinilääkitys vai stimuloidaanko tyreoglobuliinisynteesiä antamalla TSH:ta. Kohonneet pitoisuudet, varsinkin yli 10 µg/l, ovat viitteellisiä taudin uusiutumisesta ja edellyttävät jatkoselvittelyä.

Ohjeelliset tulkintarajat

 Kilpirauhasen poiston jälkeen: alle 2 µg/l
 Harmaa alue: 2 - 4 µg/l
 Jatkoselvittelyt mahd. uusiutumisen vuoksi: yli 4 µg/l

Seerumin tyreoglobuliinin vasta-aineet (S -TyglAb) määritetään aina ilman erillistä pyyntöä. Yleensä S -TyglAb taso on matala. Jos taso on selvästi koholla, voi seurantapotilaan matala S -Tygl tulos olla epäluotettava, koska vasta-aineet voivat häiritä S -Tygl -määritystä.

S -TyglAb viiteväli (menetelmävalmistajan aineisto): alle 4.5 kU/L (ennen 15.3.2024 S -Tygl-va: alle 40kIU/l)

Huomautuksia

Tyreoglobuliinivasta-aineet tehdään tyreoglobuliinimääritysten yhteydessä ilman eri pyyntöä.

Menetelmä-, tulostaso- ja viitevälimuutos 25.3.2024. Ks. tiedote. Uuden S -Tygl menetelmän tulostaso on keskimäärin 30 % aiempaa matalampi. Uuden S-TyglAb menetelmän (aiemmin nimike S -Tygl-va) tulostaso on keskimäärin aiempaa matalampi, mutta menetelmien välinen korrelaatio on huono.

Kilpirauhassyövän seurannassa voidaan ajatella, että seuranta tavallaan alkaa alusta uudelta tulostasolta, joka selviää kahden peräkkäisen tutkimuksen myötä. Yksittäisillä potilailla muutos voi olla erisuuruinen tai -suuntainen kuin keskimääräinen. S -TyglAb tutkimuksessa potilaskohtaista vaihtelua ilmenee enemmän.

Tutkimus S -Tygl päivitetty 25.03.2024 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.