HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Kylmäilma-altistus astmareaktion tutkimiseksi

2856 Pt-KylmäP

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Hanna Lantto: hanna.lanttoathus.fi / 050 513 0284

Indikaatiot

Rasitusastman diagnosointi, varsinkin, jos oireita esiintyy pakkasilmaa hengitettäessä.

Esivalmistelu

Lääkitys. Diagnostinen tutkimus lääketauon aikana lähettävän lääkärin harkinnan mukaan (digitalis 7-10 vrk, beetasalpaajat ja kalsiumestäjät 2 vrk, keuhkoputkiin vaikuttavat lääkkeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet muulloin potilaan normaalisti käyttämä, optimaalinen lääkitys).

Nautintoaineet ja ruokailu. 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia. Saatavana erillinen Potilasohje

Suoritus

Kokeen aikana rekisteröitäviä muuttujia ovat hengitysfrekvenssi, EKG:n, verenpaine, happisaturaatio ja FEV1-arvo. Rasituksen aikana kirjataan rasittavuustuntemus käyttäen Borgin asteikkoa. Tutkimuksen kesto noin puolitoista tuntia.

Menetelmä

Tutkimuksen aikana potilas hengittää suukappaleen kautta jäähdytettyä ilmaa (noin -15 C). Rasitus tehdään polkupyöräergometrilla. Koe etenee 2 minuutin portain ja jatketaan siihen asti, kunnes ilmaantuu syy lopettaa koe tai potilaan maksimaalinen suoritustaso on saavutettu. Sekuntikapasiteettiarvo (FEV1) mitataan pienoisspirometrilla ennen rasitusta, heti suorituksen jälkeen sekä 4 ja 10 min. rasituksen jälkeen. Näistä lasketaan FEV1-muutos ja kokonaisvaihtelu.

Tulkinta

Tuloksia verrataan viitearvoihin ja arvioidaan kokonaissuorituskykyä ja sitä rajoittavia tekijöitä, maksimaalista hapenkulutusta, kardiorespiratorista kapasiteettia ja mahdollista sydänlihasiskemiaa. Erityisesti kiinnitetään huomiota mahdolliseen FEV1- tai PEF-(ulospuhalluksen huippuvirtaus) arvojen muutokseen. Mikäli arvot laskevat vähintään 15% lähtöarvosta, katsotaan rasituksen aiheuttama keuhkoputkien supistuminen merkittäväksi.

Tulostus sisältää koepöytäkirjan mittaustuloksineen, laskennalliset suureet viitearvoineen, EKG-nauhat ja lääkärin lausunnon.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa.

Tutkimus Pt-KylmäP päivitetty 31.08.2016 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 13.08.2020 klo 01:10.