HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Pt-Metakoliiniprovokaatio, bronkospasminen tutkimus

2857 Pt-MetakP

Tiedustelut

KLF-yksikkö Puistosairaala (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Timo Mustonen: timo.mustonenathus.fi / 050 427 2146

Indikaatiot

Tutkimuksella pyritään selvittämään, onko tutkittavan keuhkoputkissa poikkeavan suuri epäspesifisten ärsykkeiden aiheuttama suurentunut supistumistaipumus (hyperreaktiviteetti). Keuhkoputkien hyperreaktiviteettia esiintyy tyypillisesti astmassa sekä joskus kroonisessa bronkiitissa ja eräissä muissa keuhkosairauksissa. Sitä voidaan käyttää myös hyperreaktiviteettia vähentävän lääkityksen tehon seurannassa.

Esivalmistelu

Lääkitys: ennen altistuskoetta tutkittavan tulee olla ilman yleisohjeessa mainittuja lääkkeitä.

Lisäksi, jos potilaalla on käytössä kolinerginen neurologinen lääkitys, tutkimusta ei tehdä.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Raskaus ja imetys ovat tutkimuksen vasta-aiheita.

Suoritus

Tutkittava hengittää annostelijan avulla 5 minuutin välein metakoliiniaerosolia, jonka annoskoko kasvaa jokaisella 5 minuutin jaksolla. Kunkin annoksen jälkeen tutkittava puhaltaa spirometriin sekuntikapasiteetin rekisteröimiseksi. Tutkimus keskeytetään, jos sekuntikapasiteetti laskee 20% tai enemmän tai on päästy annossarjan maksimivahvuuteen. Tämän jälkeen annetaan keuhkoputkia laajentavaa lääkettä mahdollisen obstruktion laukaisemiseksi. Tutkimus kestää 60 minuuttia.

Menetelmä

Tutkittava hengittää nousevin annoksin metakoliini-aerosolia ja kunkin annoksen hengittämisen jälkeen mitataan uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1). Lineaarisen ekstrapolaation avulla lasketaan se metakoliiniannos, joka aiheuttaa FEV1-arvon pienenemisen 20%:lla (= PD20-arvo).

Tulkinta

Voimakas supistumisherkkyys (PD20 < 150 µg) Kohtalaisen voimakas supistumisherkkyys (PD20 150 - 600 µg) Lievä supistumisherkkyys (PD20 601 - 2600 µg) Ei lisääntynyttä supistumisherkkyyttä (PD20 > 2600 µg)

Jos tutkittavalla on korostunut supistumisherkkyys, hänellä on todennäköisesti myös taipumus reagoida astmatyyppisin oirein erilaisiin jokapäiväisessä elämässä esiintyviin ärsykkeisiin. (PD20-arvo < tai = 600 µg, tulos on astmalle spesifinen).

Viitearvot: Nieminen MM. Chest 1992:102:1537-43 ja Nieminen MM ym. Thorax 1988:43:896-900.

Altistuskokeen kulku tulostuu sekä taulukkomuodossa että graafisena annosvastekäyränä, josta voidaan laskennallisesti määrittää PD 20-arvo. Samalla lomakkeella annetaan lääkärin lausunto.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 4 viikkoa, tai jos tutkittavalla on lievää vaikeampi hengitystieobstruktio, alle kolmen kuukauden sisällä sairastettu sydäninfarkti, tuore aivoverenkiertohäiriö, vaikea sepelvaltimotauti, vaikea sydämen vajaatoiminta, vaikea rytmihäiriö tai tutkittava on raskaana. Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Covid-19-infektion jälkeen hengitysfunktiomittauksia voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Tutkimuksen ajankohtaa valittaessa on syytä muistaa, että hyperreaktiviteetti voi olla ohimenevästi lisääntynyt: influenssarokotuksen jälkeen 2-6 viikkoa, antigeenialtistukseen liittyvän myöhäisreaktion jälkeen viikon tai jopa pidemmän ajan ja fyysisen rasituksen ja kylmän ilman hengittämisen jälkeen 2 tunnin ajan. Jos potilaalla on käytössä kolinerginen neurologinen lääkitys, tutkimusta ei tehdä.

Metakoliinialtistustestin muut vasta-aiheet:

- Raskaus ja imetys

- Dementialääkkeet Donepetsiili: Aricept, Donepezil Rivastigmiini: Exelon, Nimvastid, Rivastigmin, Rivastigmine, Rivastor Galantamiini: Galantamin, Galantamine, Reminyl

- Myastenia gravis -lääkkeet Pyridostigmiini: Mestinon Neostigmiini: Neostig inj, Glycostigmin inj, Robinul-Neostigmin inj Distigmiini: Ubretid Ambenoni: Mytelase

Tutkimus Pt-MetakP päivitetty 07.03.2024 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.