HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Valproaatti, vapaa, seerumista

2908 S -Valpr-V

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Valproaattihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Seeruminäyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Ultrafiltraatio (+25 C) + PETINIA. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Yleistä

Natriumvalproaatin käyttöaiheita ovat epilepsian hoito ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito.

Farmakokinetiikka: Natriumvalproaatti imeytyy hyvin suun kautta otettuna ja sen hyötyosuus on 90-100 %. Huippupitoisuus saavutetaan 5-10 tunnin kuluessa käytettäessä hitaasti lääkeainetta vapauttavaa valmistetta ja 3-5 tunnin kuluessa käytettäessä enterotabletteja. Valproaatin proteiineihin sitoutumisaste on terapeuttisella alueella noin 90 % ja vähenee pitoisuuden kasvaessa eli vapaan valproaatin osuus kasvaa annoksen suurentuessa ja haittavaikutusten riski korostuu. Valproaatti metaboloituu pääasiassa maksassa glukuronidoitumalla. Eliminaation puoliintumisaika on lapsilla 5-10 tuntia ja aikuisilla 7-20 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Lääkemetaboliaa indusoivat lääkkeet (kuten fenytoiini, karbamatsepiini ja rifampisiini) ja karbapeneemit (kuten meropeneemi) voivat merkittävästi pienentää valproaatin pitoisuutta. Myös estrogeenia sisältävät valmisteet voivat pienentää valproaatin pitoisuutta. Vapaan valproaatin pitoisuus puolestaan voi nousta, jos natriumvalproaattia käytetään samanaikaisesti voimakkaasti proteiineihin sitoutuvien lääkkeiden kanssa (kuten asetyylisalisyylihappo).

Viitearvot

Ter.alue 35 - 70 µmol/l

Tulkinta

Vapaan valproaatin pitoisuus on yleensä noin 10 % valproaatin kokonaispitoisuudesta. Kun valproaatin kokonaispitoisuus veressä suurenee, plasman proteiinien kyky sitoa lääkeainetta kyllästyy vähitellen. Tämän vuoksi valproaatin vapaa osuus voi lisääntyä jo terapeuttisen alueen ylärajoilla noin 15-20 %:iin.

Seerumin vapaan valproaatin osuus voi suurentua esimerkiksi yhteisvaikutusten (voimakkaasti proteiineihin sitoutuvien lääkkeiden kanssa), uremian tai hypoalbuminemian vuoksi. Myös ikääntyneillä ihmisillä vapaan valproaatin osuus voi olla korkeampi kuin nuorilla aikuisilla. Mikäli seerumin vapaan valproaatin pitoisuus on suurentunut, lääkkeen vaikutukset voivat lisääntyä ja haittavaikutuksia saattaa esiintyä, vaikka valproaatin kokonaispitoisuus olisi terapeuttisella alueella.

Yksikkömuunnoskerroin valproaatin pitoisuudelle: mikromol/l = mikrog/ml x 6,93.

Lähteet:

Dore M, San Juan AE, Frenette AJ, Williamson D. Clinical Importance of Monitoring Unbound Valproic Acid Concentration in Patients with Hypoalbuminemia. Pharmacotherapy. 2017, 37:900-907.

Epilepsiat (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 7.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018, 51:9-62.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 7.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Lin K, Cao VFS, Au C, Dahri K. Clinical Pharmacokinetic Monitoring of Free Valproic Acid Levels: A Systematic Review. Clin Pharmacokinet. 2022, 61:1345-1363.

Nasreddine W, Dirani M, Atweh S, Makki A, Beydoun A. Determinants of free serum valproate concentration: A prospective study in patients on divalproex sodium monotherapy. Seizure. 2018, 59:24-27.

Patsalos PN ym. Antiepileptic drugs--best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2008, 49:1239-76.

Riker RR, Gagnon D, May T, Fraser G, Seder D. Valproate free serum concentrations: More complex than simple formulas. Seizure. 2018, 60:155-156.

Tomson T, Dahl ML, Kimland E. Therapeutic monitoring of antiepileptic drugs for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2007, CD002216.

Vasudev K, Das S, Goswami U, Tayal G. Pharmacokinetics of valproic acid in patients with bipolar disorder. J Psychopharmacol. 2001, 15:187-90.

Tutkimus S -Valpr-V päivitetty 21.03.2023 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.