HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sopivuuskoe, verestä

2935 B -SOPnäyt

Osatutkimukset

E -VrTark ja P -VRAb-O

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Indikaatiot

Punasolusiirtoon varautuminen.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 3 x 5/4 ml

Näyte

Pääsääntöisesti näytettä otetaan kolme 4 ml:n putkea. Jos potilas on verikeskussairaalassa näytteenoton ja verensiirron välisen ajan (oletettavasti), otetaan vain yksi 4 ml:n putki (sillä tarvittaessa näytettä saadaan nopeasti lisää). Jos sopivuusnäyte otetaan yhtä aikaa veriryhmänäytteen kanssa, otetaan sopivuusnäytettä vain yksi 4 ml:n putki. Lapsilta näytettä voidaan harkinnan mukaan ottaa 4 ml tai vähemmän, käyttäen pienempää EDTA-putkea: näin voidaan toimia etenkin sairaalapotilaiden kohdalla, joilta saadaan tarvittaessa lisää näytettä (0.5 ml näytettä riittää 2 punasoluyksikön sopivuuskokeeseen, 1 ml noin 10 sopivuuskokeeseen).

Näytteenottaja lähettää näytteen siihen verikeskukseen, johon on NOPEIN yhteys. Jos näytettä ei oteta sairaalassa, näytteenottaja kysyy potilaalta suunnitellun verensiirron/toimenpiteen/leikkauksen päivämäärän (ja korjaa/lisää tiedon tarrakorttiin/putkitarraan). Sopivuusnäyte voidaan ottaa enintään 5 päivää ennen verensiirtoa, siten että 1. päiväksi lasketaan näytteenottopäivä ja 5. päiväksi verensiirtopäivä. Näytteen lähettämisessä tulee huomioida kuljetukseen kuluva aika, joka on tarkistettavissa HUSLABin reittiaikataulusta: jos näyte ei ehtisi reittikuljetuksella verikeskukseen viimeistään verensiirtoa edeltävänä päivänä, näytteenottaja lähettää näytteen taksilla verikeskukseen, johon on NOPEIN yhteys eli LÄHIMPÄÄN verikeskukseen. Näytteet ja tarrakortit pakataan niin, että yhteen pakettiin laitetaan vain yhteen verikeskukseen meneviä näytteitä: pakettiin merkitään oikean verikeskuksen osoite. Kuljetuslaukussa tulee olla asianmukainen osoite.

Kun näytettä otetaan 2-3 putkea, näytteenottaja pakkaa ne yhteen, esim. minigrip-pussiin (jotta putket saapuisivat verikeskukseen yhdessä).

Potilaan tunnistamisessa noudatatetaan HUSLABin preanalytiikan ohjeita. Niistä löytyy myös lisäohjeita lasten näytteenottoon sekä niihin poikkeustilanteisiin, joissa sopivuusnäyte otetaan yhtä aikaa veriryhmänäytteen (2951 E-ABORh) kanssa.

Menetelmä

Punasolujen agglutinaatio. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan tai Kymenlaakson alueiden laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Kiireellisissä tapauksissa noin 60 min kuluessa siitä, kun sopivuusnäyte on saapunut tutkimuksen tekevään verikeskukseen, jos näytteessä ei todeta punasoluvasta-aineita. Jos potilaalla on punasoluvasta-aineita tai hän tarvitsee erikoisvalmisteita, voi tutkimusten tekeminen ja sopivien punasoluvalmisteiden toimittaminen hoitoyksikköön kestää huomattavasti kauemmin.

Yleistä

Sopivuusnäyte tarvitaan punasolusiirroissa. Verikeskus tekee kaikista sopivuusnäytteistä veriyhmätarkistuksen (9228 E-VrTark) ja punasoluvasta-aineiden seulonnan (2953 P-VRAb-O). Jos potilas ei ole Type&Screen-kelpoinen, tehdään myös tarvittavat siirrettäväksi aiottujen punasoluvalmisteiden serologiset sopivuuskokeet (45151 B-Ristaus). Sopivuuskokeella tutkitaan, ovatko siirrettäväksi aiotut punasolut potilaalle veriryhmäserologisesti sopivia vai onko potilaan plasmassa punasoluvasta-aineita niitä kohtaan. Jos sopivuuskokeessa tai seulonnassa saadaan positiivinen tulos, tehdään jatkotutkimuksena, ilman eri pyyntöä, punasoluvasta-aineiden tunnistus (2955 B-VRAbTu1) pääsääntöisesti Meilahden verikeskuksessa tai SPR:n Veripalvelussa. Erityistapauksissa myös sopivuuskokeet tehdään Veripalvelussa. Sopivuuskokeen tulos näkyy potilaan tiedoissa verensiirtotietojärjestelmässä (My+Verikeskus) sekä Weblab Clinicalissa (tutkimus 45151 B-Ristaus).

Sopivuusnäyte tilataan otettavaksi verensiirtopäivää edeltävien neljän päivän aikana tai viimeistään verensiirtopäivänä. Sopivuusnäyte on voimassa 5 vrk (120 tuntia) näytteenotosta. Esimerkiksi jos suunniteltu verensiirto on 5.6.18, sopivuusnäyte pyydetään otettavaksi aikaisintaan 1.6.18. Mitä aiemmin näyte otetaan, sitä enemmän jää aikaa tehdä mahdollisesti tarvittavia jatkotutkimuksia ja sitä todennäköisemmin ehditään saamaan erikoisverivalmisteita, jos niitä tarvitaan. Toisaalta, mitä aiemmin näyte otetaan, sen lyhyemmän ajan se on voimassa suunnitellun verensiirron jälkeen. Tämä on kuitenkin suositeltavin käytäntö etenkin silloin, kun potilas on menossa näytteenottoon polikliinisesti laboratorioon, joka on etäällä (autokuljetusmatkan päässä) verikeskuksesta. Sopivuusnäyte lähetetään siihen verikeskukseen, johon näytteenottopisteestä on nopein yhteys. Ko. verikeskus lähettää näytteen tarvittaessa verensiirtosairaalan verikeskukseen (jos on tehtävä sopivuuskokeita) ja/tai tukilaboratorioon (esim. vasta-ainetunnistukseen).

Sopivuusnäyte tilataan omalla verensiirtotietojärjestelmällä (Apotilla tai My+Verikeskuksella) samalla, kun tehdään veritilaus. (Ne hoitoyksiköt, jotka eivät käytä Apottia tai My+Verikeskusta, vaan tekevät veritilaukset paperilomakkeella, tilaavat sopivuusnäytteen laboratoriotietojärjestelmällä.)

Kiireellisissä tapauksissa sopivuusnäyte tulee tilata kiireellisenä. Kiireellisissä tapauksissa sopivuustutkimukset tehdään päivystyksenä. Huomattakoon, että joissakin tapauksissa sopivien punasolujen toimittaminen voi kestää useita päiviä, jopa viikkoja. Mahdolliset potilaskohtaisesti laaditut verensiirto-ohjeet voi tarkistaa My+Verikeskuksesta tai kysyä verikeskuksesta.

Sopivuusäytettä ei pääsääntöisesti tule tilata otettavaksi samalla kerralla kuin veriryhmänäytettä (2951 E-ABORh). Verikeskus vertaa sopivuusnäytteestä tehtävän veriryhmätarkistuksen tulosta veriryhmämäärityksen tulokseen: kahdella toisistaan riippumattomalla näytteellä pyritään siihen, että mahdollinen virhe potilaan tunnistuksessa, tietojen kirjaamisessa tai näytteiden käsittelyssä tulee ilmi ennen verensiirtoa.

Sopivuusnäyte saatetaan tarvita myös trombosyytti- ja jääplasmasiirroissa. Tämä johtuu siitä, että ryhmänmukaista A, B tai O jääplasmaa ja ryhmänmukaisia RhD pos trombosyyttejä voidaan antaa vain, jos potilaan veriryhmä on määritetty ja vähintään kertaalleen tarkistettu sopivuusnäytteestä. My+Verikeskus huomauttaa, jos sopivuusnäyte tarvitaan veriryhmätarkistusta varten (huomautuksen saavat vain ne hoitoyksiköt, jotka tekevät veritilauksen My+Verikeskuksella). Myös verikeskus voi pyytää hoitoyksikköä tilaamaan potilaasta sopivuusnäytteen.

7.3.2012-2.3.2019 tutkimuksen vastaukseksi syötettiin tieto siitä, missä verikeskuksessa näyte on (esim. MeiVK:ssa tai JorVK:ssa).

Lisätietoja verensiirtotutkimuksita ja verensiirtoon varautumisesta löytyy HUSin Verensiirtoketju-sivuilta (http://huslab.fi/veri).

Tulkinta

Verikeskus vastaa tehdyt tutkimuksen päätutkimuksen (2935 B-SOPnäyt) osatutkimuksiin eli veriyhmätarkistukseen (9228 E-VrTark) ja punasoluvasta-aineiden seulontaan (2953 P-VRAb-O). Jos potilas ei ole Type&Screen-kelpoinen, tehdään myös tarvittavat siirrettäväksi aiottujen punasoluvalmisteiden serologiset sopivuuskokeet (45151 B-Ristaus).

Huomautuksia

Kun verentarve on kiireellinen, tulee sopivuusnäyte pyytää kiireellisenä ja lisäksi veritilaus tulee tehdä kiireellisenä.

Tutkimus B -SOPnäyt päivitetty 22.02.2023 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.