HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Veriryhmä, ABO ja Rh, punasoluista

2951 E -ABORh

Osatutkimukset

P -VRAb-O

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Indikaatiot

Verensiirtoon varautuminen.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 2 x 5/4 ml

Näyte

Pääsääntöisesti näytettä otetaan kaksi 4 ml:n putkea. Jos potilas on verikeskussairaalassa näytteenoton ja verensiirron välisen ajan (oletettavasti), otetaan vain yksi 4 ml:n putki (sillä tarvittaessa näytettä saadaan nopeasti lisää). Lapsilta näytettä voidaan harkinnan mukaan ottaa 4 ml tai vähemmän, käyttäen pienempää EDTA-putkea: tarvittava näytemäärä on vähintään 1 ml (paitsi alle 6 kk:n ikäisiltä, joilta riittää 0.25 ml).

Kun näytettä oteaan kaksi putkea, näytteenottaja pakkaa ne yhteen, esim. minigrip-pussiin (jotta putket saapuisivat verikeskukseen yhdessä).

Potilaan tunnistamisessa noudatatetaan HUSLABin preanalytiikan ohjeita. Niistä löytyy myös lisäohjeita lasten näytteenottoon sekä niihin poikkeustilanteisiin, joissa veriryhmänäyte otetaan yhtä aikaa sopivuusnäytteen (2935 B-SOPnäyt) kanssa.

Menetelmä

Punasolujen agglutinaatio. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan tai Kymenlaakson alueiden laboratorioissa). Osittain alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Yleensä samana päivänä.

Yleistä

Veriryhmämääritys tehdään ennen punasolujen, trombosyyttien ja jääplasman siirtoa. ABO- ja RhD-ominaisuudet säilyvät läpi elämän, joten pääsääntöisesti riittää, että veriryhmämääritys tehdään vain kerran. Poikkeuksen muodostavat kantasolujensiirron saaneet potilaat, joilla veriryhmä muuttuu luovuttajan ryhmän mukaiseksi, mikäli potilas ja luovuttaja ovat eri veriryhmää. Toisena poikkeuksena ovat veriryhmät, jotka on määritetty alle puolen vuoden ikäisistä lapsista: Veriryhmä määritetään tällöin vain punasolupuolelta (sillä ABO-järjestelmän isoagglutiniinit eivät ole vielä kehittyneet), ja laboratorio antaa veriryhmävastauksen yhteydessä lausunnon "Tulos voimassa enintään 6 kk:n ikään asti". Näin määritettynä veriryhmätulos ei ole lopullinen, vaan se varmistetaan täydellisellä veriryhmämäärityksellä yli puolen vuoden iässä, jos veriryhmätietoa tarvitaan.

Koska potilaan veriryhmä ei muutu, voidaan tutkimus tilata otettavaksi hyvissä ajoin, esim. viikkoja ennen suunniteltua verensiirtoa. Tällöin jää aikaa mahdollisiin lisätutkimuksiin, sillä veriryhmämäärityksen yhteydessä tehdään myös punasoluvasta-aineiden seulonta (2953 P-VrAb-O). Jos seulonnassa saadaan positiivinen tulos, tehdään jatkotutkimuksena punasoluvasta-aineiden tunnistus (2955 B-VRAbTu1 Meilahden verikeskuksessa tai SPR:n Veripalvelussa) ilman eri pyyntöä. Tilaamalla veriryhmämääritys hyvissä ajoin etukäteen tulee myös varmistettua, että veriryhmänäytettä ei oteta yhtä aikaa sopivuusnäytteen kanssa (2935 B-SOPnäyt), joka puolestaan on otettava lähellä verensiirtoa. On tärkeää, että näytteet otetaan eri kerroilla, sillä veriryhmä tulee tutkia kahdesta erillisestä näytteestä: sopivuusnäytteestä tehdään veriryhmän tarkistus, ja tulosta verrataan veriryhmämäärityksen tulokseen. Kahdella toisistaan riippumattomalla näytteellä pyritään siihen, että mahdollinen virhe potilaan tunnistuksessa, tietojen kirjaamisessa tai näytteiden käsittelyssä tulee ilmi ennen verensiirtoa.

Jos potilas on alle 8 viikon ikäinen, verikeskus tekee veriryhmänäytteestä myös suoran Coombsin (tutkimus 3015 E-Coomb-O) eli sitä ei tarvitse tilata erikseen.

Tulkinta

ABO-veriryhmä määritetään selvittämällä, onko punasolujen pinnalla A- ja/tai B-antigeenejä. Lisäksi selvitetään, onko plasmassa vastaavat isoagglutiniinit. Eri ABO-veriryhmät ovat A, B, AB ja O. RhD-määrityksessä tutkitaan, onko punasolujen pinnalla RhD-antigeeniä. Jos RhD-antigeeni todetaan, potilas on RhD positiivinen. Jos RhD-antigeeniä ei todeta, potilas on RhD negatiivinen.

Veriryhmämäärityksen vastauksena ilmoitetaan potilaan ABO- ja RhD-veriryhmät (A RhD pos, A RhD neg, B RhD pos, B RhD neg, AB RhD pos, AB RhD neg, O RhD pos tai O RhD neg). Mahdolliset tarkennukset (esim. A-veriryhmän alamuoto Afinn) voidaan ilmoittaa myös tutkimuksen lausunnossa. Jos veriryhmä (ABO-veriryhmä ja/tai RhD-veriryhmä) on epäselvä, vastauksena on kysymysmerkki eli "?" ja lausunto epäselvän tuloksen syystä.

Jos veriryhmämäärityksen tulos on epäselvä, verikeskus lähettää näytteen tarvittaessa tutkittavaksi SPR:n Veripalveluun. Tehtyjen tutkimusten mukaan Veripalvelu laskuttaa jatkotutkimuksen 20962 E-ABOjatk tai 20963 E-RhDjatk. Veripalvelu laskuttaa tilanteen mukaan kiireellisyyslisän (tutkimus 13182 SPRKiirlis).

Huomautuksia

Turhien veriryhmätutkimusten karsimiseksi Weblab Clinical pyytää tilaajaa poistamaan veriryhmätilauksen, jos potilaasta on veriryhmä Weblab Clinicalissa jo olemassa eikä sitä haluta tilata uudelleen.

Veriryhmämääritys voidaan tehdä myös napaverestä, jolloin tilataan tutkimus 8487 L:E-ABO-Rh.

Vastauksia ei anneta puhelimitse kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi.

Tutkimus E -ABORh päivitetty 22.02.2023 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2023 klo 00:43.