HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

ABO-vasta-aineet, IgG ja IgM, verestä

2956 B -ABOAbGM

Osatutkimukset

P -ABOAbAG, P -ABOAbAM, P -ABOAbBG ja P -ABOAbBM

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574. Veripalvelun Veriryhmätutkimukset 029 300 1920; päivystysaikana 029 300 1001

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Lähete

SPRV-lähete Veriryhmätutkimukset

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään, kun halutaan tietää ABO-vasta-aineiden (eli anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinien) pitoisuus. Tutkimuksessa vastataan IgG-luokan anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinitittereiden lisäksi 2.4.2013 alkaen myös IgM-luokan isoagglutiniinititterit.

ABO-immunisaatio: Tutkimuksella selvitetään äidin IgG-luokan isoagglutiniinien pitoisuus ABO-immunisaatioepäilyssä. Raskaudenaikaisessa ABO-immunisaatiossa äidillä on luonnollisten IgM-luokan vasta-aineiden lisäksi IgG-luokan ABO-vasta-aineita, jotka pystyvät läpäisemään istukan. Jos ne kohdistuvat sikiön punasolujen A- ja/tai B-antigeeneihin, ne pystyvät hemolysoimaan sikiön ja vastasyntyneen punasoluja. ABO-immunisaation aiheuttama vastasyntyneen hemolyyttinen tauti on yleensä lievä.

ABO-veriryhmän vastainen elinsiirto: Tutkimuksella selvitetään IgG- ja IgM-luokan isoagglutiniinien pitoisuus suunniteltaessa elinsiirtoa ABO-veriryhmän vastaisesti. Tulosta voidaan hyödyntää elinsiirtotapahtuman ja elinsiirron jälkeisen hoidon suunnittelussa. Pienillä lapsilla tutkimus tulisi toistaa elinsiirtoa odotettaessa noin kolmen kuukauden välein, koska isoagglutiniinit vahvistuvat iän myötä.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa. Jos näyte lähetetään Veripalveluun näytteenottopäivänä, voi näytteen säilyttää huoneenlämmössä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään.

Jos kyseessä on ABO-immunisaatiotutkimus eivätkä vastasyntyneen veriryhmä ja suora Coombs ole tiedossa, tulisi äidin näytteen lisäksi myös vastasyntyneestä lähettää näyte (0.5 ml EDTA-verta tai mikroverinäyte).

Menetelmä

Punasolujen agglutinaatio. Osa tutkittavasta näytteestä käsitellään pelkistävällä aineella, joka pilkkoo IgM-luokkaan kuuluvat vasta-aineet. Käsitellystä ja käsittelemättömästä näytteestä tehdään laimennossarjat, jotka tutkitaan A- ja/tai B-soluilla agglutinaatio- ja antiglobuliinimenetelmällä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Arkisin

Tulkinta

Vastauksena on titteri, joka on sen laimennoksen käänteisluku, jossa agglutinaatio vielä havaitaan. IgG-luokan anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinititterit vastataan osatutkimuksiin 23028 P-ABOAbAG ja 23029 P-ABOAbBG. IgM-luokan anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinititterit vastataan osatutkimuksiin 8365 P-ABOAbAM ja 8366 P-ABOAbBM.

ABO-immunisaatioepäilyissä tutkimuksesta annetaan lausunto. IgG-luokan vasta-ainetitteri korreloi huonosti vastasyntyneen hemolyyttisen taudin kliiniseen vaikeusasteeseen. Korkea IgG-luokan isoagglutiniinititteri tukee kuitenkin ajatusta ABO-immunisaatiosta vastasyntyneen hemolyyttisen taudin syynä.

Tutkimus siirtyi 28.11.2019 alkaen putkitekniikasta geelitekniikalla tehtäväksi. Samalla tutkimus siirrettiin automaateille, mikä vähentää manuaalisesta tekniikasta aiheutuvaa tulostason vaihtelua. Muutoksen myötä tulostaso nousi, koska tutkimuksen herkkyys geelitekniikalla on suurempi. Alhaisilla titteriarvoilla (<4 tai 4) menetelmämuutos nostaa tulostasoa noin 1-2 laimennoskertaa ja korkeammilla titteriarvoilla (>4) 2 laimennoskertaa.

Huomautuksia

Hoitoyksikkö täyttää SPRV:n lähetteen Veriryhmätutkimukset (rastita tutkimus SPRV 3409 B-ABO- vasta-aineet, IgG ja IgM). Merkitse ABO-immunisaatioepäilyssä lähetteeseen vastasyntyneen veriryhmä, jos se on tiedossa. Veripalvelu laskuttaa tilanteen mukaan kiireellisyyslisän (tutkimus 13182 SPRKiirlis).

Tutkimus B -ABOAbGM päivitetty 09.12.2020 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.10.2021 klo 02:24.