HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

ABO-vasta-aineet, IgG ja IgM, verestä

2956 B -ABOAbGM

Osatutkimukset

P -ABOAbAG, P -ABOAbAM, P -ABOAbBG ja P -ABOAbBM

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574. Veripalvelun Veriryhmätutkimukset 029 300 1920; päivystysaikana 029 300 1001

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Lähete

SPRV-lähete Veriryhmätutkimukset

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään, kun halutaan tietää ABO-vasta-aineiden (eli anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinien) pitoisuus. Tutkimuksessa vastataan IgG-luokan anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinitittereiden lisäksi 2.4.2013 alkaen myös IgM-luokan isoagglutiniinititterit.

ABO-veriryhmän vastainen elinsiirto: Tutkimuksella selvitetään IgG- ja IgM-luokan isoagglutiniinien pitoisuus suunniteltaessa elinsiirtoa ABO-veriryhmän vastaisesti. Tulosta voidaan hyödyntää elinsiirtotapahtuman ja välittömän elinsiirron jälkeisen hoidon suunnittelussa.

ABO-immunisaatio: Tutkimuksella selvitetään äidin IgG-luokan isoagglutiniinien pitoisuus ABO-immunisaatioepäilyssä. Raskaudenaikaisessa ABO-immunisaatiossa äidillä on luonnollisten IgM-luokan vasta-aineiden lisäksi IgG-luokan ABO-vasta-aineita, jotka pystyvät läpäisemään istukan. Jos ne kohdistuvat sikiön punasolujen A- ja/tai B-antigeeneihin, ne pystyvät hemolysoimaan sikiön ja vastasyntyneen punasoluja. ABO-immunisaation aiheuttama vastasyntyneen hemolyyttinen tauti on yleensä lievä.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa. Jos näyte lähetetään Veripalveluun näytteenottopäivänä, voi näytteen säilyttää huoneenlämmössä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään.

Jos kyseessä on ABO-immunisaatiotutkimus eivätkä vastasyntyneen veriryhmä ja suora Coombs ole tiedossa, tulisi äidin näytteen lisäksi myös vastasyntyneestä lähettää näyte (0.5 ml EDTA-verta tai mikroverinäyte).

Menetelmä

Punasolujen agglutinaatio. Vasta-ainetitteri tehdään sekä suoralla agglutinaatiomenetelmällä (IgM) että antiglobuliinimenetelmällä (IgG) A- ja/tai B-soluilla. Kun halutaan tietää tarkemmin IgG-luokan taso, osa tutkittavasta näytteestä käsitellään pelkistävällä aineella, joka pilkkoo IgM-luokkaan kuuluvat vasta-aineet. Tutkimus siirtyi 28.11.2019 alkaen putkitekniikasta geelitekniikalla tehtäväksi. Samalla tutkimus siirrettiin automaateille, mikä vähentää manuaalisesta tekniikasta aiheutuvaa tulostason vaihtelua. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Arkisin

Tulokset valmiina

Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 8.30 mennessä. Päivystysaikana, arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin, tehdään tutkimuksia vain potilaan tilan niin vaatiessa.

Tulkinta

Vastauksena on lausunto sekä titteri, joka on sen laimennoksen käänteisluku, jossa agglutinaatio vielä havaitaan. IgG-luokan anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinititterit vastataan osatutkimuksiin 23028 P-ABOAbAG ja 23029 P-ABOAbBG. IgM-luokan anti-A- ja anti-B-isoagglutiniinititterit vastataan osatutkimuksiin 8365 P-ABOAbAM ja 8366 P-ABOAbBM.

ABO-epäsopivien elinsiirtojen tutkimuksissa yksittäiset titteriarvot on suhteutettava sairaalan kulloinkin käyttämään hoitoprotokollaan sekä potilaan muuhun kliiniseen tilaan.

IgG-luokan vasta-ainetitteri korreloi huonosti vastasyntyneen hemolyyttisen taudin kliiniseen vaikeusasteeseen. Korkea IgG-luokan isoagglutiniinititteri tukee kuitenkin ajatusta ABO-immunisaatiosta vastasyntyneen hemolyyttisen taudin syynä.

Huomautuksia

Hoitoyksikkö täyttää SPRV:n lähetteen Veriryhmätutkimukset (rastita tutkimus SPRV 3409 B-ABO-vasta-aineet, IgG ja IgM). Merkitse ABO-immunisaatioepäilyssä lähetteeseen vastasyntyneen veriryhmä, jos se on tiedossa. Veripalvelu laskuttaa tilanteen mukaan kiireellisyyslisän (tutkimus 13182 SPRKiirlis).

Pienillä lapsilla tutkimus tulisi toistaa elinsiirtoa odotettaessa noin kolmen kuukauden välein, koska isoagglutiniinit vahvistuvat iän myötä.

Tutkimus B -ABOAbGM päivitetty 22.02.2023 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 01.12.2023 klo 00:42.