HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Viskositeetti, plasmasta

2978 P -Viskos

Tiedustelut

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, asiakaspalvelu, puh. (09) 525 61

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 050 439 3192 ja kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808

Indikaatiot

Hyperviskositeettisyndrooman epäily, paraproteinemiat, epäselvät tajunnantason häiriöt.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

Näyte senrifugoidaan. Näyte säilytetään huoneenlämmössä, mikäli se saapuu keskuslaboratorioon saman päivän aikana. Kuljetus huoneenlämmössä. Näyte säilyy jääkaapissa enintään 4 vrk. Pitempiaikanen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte on lähetettävä pakastettuna, eikä se sulaa.

Menetelmä

Viskositeetin mittaus viskometrilla. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Viitearvot

Kaikki 1.2 - 1.4 mPa s

Tulkinta

Plasman viskositeetti riippuu sen proteiinipitoisuudesta ja proteiinikoostumuksesta. Plasman normaali viskositeetti on 1,4 - 1,8 -kertainen veden viskositeettiin verrattuna.

Plasman viskositeetin ylittäessä 3 - 4 kertaa viiterajan syntyy kliinisiä oireita, jotka vaikeutuvat nopeasti viskositeetin edelleen suuretessa. Kriittisimpiä oireita ovat tajunnanhäiriöt, jotka liittyvät veren virtauksen hidastumiseen. Viskositeetin suureneminen johtuu valtaosassa tapauksista immunoglobuliinien suuresta pitoisuudesta. Kokoveren viskositeetti voi suurentua myös suuresta leukosyytti-pitoisuudesta johtuen, esim. leukemioissa.

Tavallisimmin hyperviskositeetin oireita esiintyy IgM-tyypin M-komponentin yhteydessä, kun tämän pitoisuus ylittää 20 g/l. Oireita voi esiintyä myös IgG-tyypin M-komponentin (pitoisuus yleensä yli 50 g/l) tai IgA-tyypin M-komponentin yhteydessä. Hyperviskositeettia esiintyy myös IgG-pitoisuuden ollessa polyklonaalisesti selvästi suurentunut, sekä immunokompleksitaudeissa, joissa esiintyy anti-IgG:tä, anti-IgM:ää, tai korkea reumafaktoripitoisuus, ja kryoglobulinemian tai korkean fibrinogeenipitoisuuden takia.

Tutkimus P -Viskos päivitetty 25.06.2018 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 25.01.2020 klo 01:12.