HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Viskositeetti, plasmasta

2978 P -Viskos

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 044 269 1560 ja kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808

Indikaatiot

Hyperviskositeettisyndrooman epäily, paraproteinemiat, epäselvät tajunnantason häiriöt.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

3 ml eroteltua EDTA -plasmaa, minimimäärä 1,5 ml.

Näyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Näytettä ei saa pakastaa. Rajallisen säilyvyyden vuoksi näyte tulee lähettää analysoitavaksi ilman viivettä.

Menetelmä

Viskositeetin mittaus viskometrilla. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viitearvot

Kaikki 1.2 - 1.9 mPa s

Tulkinta

Plasman viskositeetti riippuu sen proteiinipitoisuudesta ja proteiinikoostumuksesta. Plasman normaali viskositeetti on 1,2 - 1,9 -kertainen veden viskositeettiin verrattuna.

Plasman viskositeetin ylittäessä 3 - 4 kertaa viiterajan syntyy kliinisiä oireita, jotka vaikeutuvat nopeasti viskositeetin edelleen suuretessa. Kriittisimpiä oireita ovat tajunnanhäiriöt, jotka liittyvät veren virtauksen hidastumiseen. Viskositeetin suureneminen johtuu valtaosassa tapauksista immunoglobuliinien suuresta pitoisuudesta. Kokoveren viskositeetti voi suurentua myös suuresta leukosyytti-pitoisuudesta johtuen, esim. leukemioissa.

Tavallisimmin hyperviskositeetin oireita esiintyy IgM-tyypin M-komponentin yhteydessä, kun tämän pitoisuus ylittää 20 g/l. Oireita voi esiintyä myös IgG-tyypin M-komponentin (pitoisuus yleensä yli 50 g/l) tai IgA-tyypin M-komponentin yhteydessä. Hyperviskositeettia esiintyy myös IgG-pitoisuuden ollessa polyklonaalisesti selvästi suurentunut, sekä immunokompleksitaudeissa, joissa esiintyy anti-IgG:tä, anti-IgM:ää, tai korkea reumafaktoripitoisuus, ja kryoglobulinemian tai korkean fibrinogeenipitoisuuden takia.

Huomautuksia

Viiteyläraja korjattu 1,4 -> 1,9 alihank.laboratorion ohjekirjan mukaiseksi 3.1.2020

Tutkimus P -Viskos päivitetty 22.01.2024 / PN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.