HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Adenosiinideaminaasi, seerumista

2991 S -ADA

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 044 269 1560 ja kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808

Indikaatiot

Immunologisen vajavuustilan epäily. Pleuriittien ja meningiittien erotusdiagnostiikka.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia (tai pleuranestettä). Pleuranesteen yhteydessä otetaan myös seeruminäyte. Mikäli halutaan, voidaan pleuranesteessä käyttää antikoagulanttina sitraattia, hepariinia tai EDTA:a. Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Pyydettäessä ADA-tutkimus samanaikaisesti sekä pleura- että seeruminäytteestä, käytetään tutkimusnumeroa 92 Pt-ADA-Ind (Pt-Adenosiinideaminaasi-indeksi (Pf/S)).

Lausunto annetaan pyydettäessä, jos lähetteessä on mainittu riittävät kliiniset tiedot ja kysymyksenasettelu.

Menetelmä

Fotometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Ma-la.

Tulokset valmiina

1-3 työpäivän kuluttua

Viitearvot

Kaikki alle 15 U/l

Tulkinta

Adenosiinideaminaasi katalysoi deaminaatioreaktiota, jossa adenosiini muuttuu inosiiniksi ja deoksiadenosiini deoksi-inosiiniksi. Entsyymi esiintyy laajasti kudoksissa, runsaimpana lymfaattisissa soluissa ja monosyyteissä. Tunnetaan kaksi isoentsyymiä, ADA1, joka on pääasiallinen solunsisäinen entsyymimuoto, jota esiintyy varsinkin lymfaattisessa kudoksessa. Sen geneettinen puutos aiheuttaa vaikean immuunijärjestelmän vajauksen (severe combined immunodeficiency, SCID). Toinen isoentsyymi ADA2 on kuvattu vain monosyyteistä ja makrofageista, mutta muodostaa ilmeisesti pääosan normaalin seerumin ADA-aktiivisuudesta. ADA2:n geneettisen puutoksen on äskettäin osoitettu liittyvän vaskulopatioihin ja polyarteritis nodosaan.

Seerumin ADA-pitoisuus lisääntyy tiloissa, joissa soluvälitteinen immuunivaste on aktivoitunut, esim. monissa infektiotaudeissa, autoimmuunitaudeissa ja eräissä neoplastisissa sairauksissa. Pleuranesteen suuri ADA- pitoisuus erottaa tuberkuloosin aiheuttaman pleuriitin parapneumonisesta pleuraeffuusiosta, epäspesifisestä pleuriitista ja malignin tuumorin yhteydessä esiintyvästä pleuraeffuusiosta. Empyeemassa ja nivelreuman aiheuttamassa pleuriitissa on myös todettu suuria ADA-pitoisuuksia. Tuberkuloottisessa pleuriitissa, empyeemassa ja nivelreuman aiheuttamassa pleuriitissa pleuranesteen ja seerumin ADA- pitoisuuksien suhde (Pt-ADA-I) on yleensä yli 2.0, muissa pleuriiteissa yleensä noin 1.0.

Huomautuksia

Hemolyysi aiheuttaa virheellisen suuren arvon. Tulostaso ja viitearvot muuttuneet 2.1.2013.

Tutkimus S -ADA päivitetty 25.07.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.04.2024 klo 00:42.