HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Alumiini, seerumista

2998 S -Al

Tiedustelut

Vita Terveyspalvelut, Asiakasneuvonta, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 044 269 1560 ja kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808

Indikaatiot

Elimistön liiallisen alumiinikertymän osoittaminen.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näyte otetaan vakuuminäytteenottona Greinerin valkokorkkiseen (ei läpikuultava korkki) Vacuette-putkeen (Ref: 454001 (4 ml)). Huom! ns. tavall. HIVENAINEPUTKI EI SOVELLU Al- ja Bi-määrityksiin, koska seerumin hyytymisaktivaattori sisältää näitä metalleja). Pieniltä lapsilta otetaan verta avosysteemillä (1)-2 ml. Näyte otetaan ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos muita näytteitä ei oteta samanaikaisesti, otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Näytteen annetaan hyytyä normaalisti. Putki sentrifugoidaan suljettuna, ja seerumi erotellaan varovaisesti kaatamalla toiseen samanlaiseen valkokorkkiseen Vacuette-putkeen (Ref: 454001 (4 ml)). Jos esim. lasten näytettä ei voida erotella kaatamalla, erotteluun tulee käyttää HAPPOPESTYÄ LASISTA PASTEUR-PIPETTIÄ, jotka tilataan Vitasta.

Alumiinimäärityksen kaikkiin vaiheisiin liittyy näytteenotosta alkaen kontaminaatioriski. Jopa hivenaineputken hyytymisaktivaattori sisältää alumiinia. Alumiinia esiintyy ympäristössä (mm. pölyssä) paljon suurempina pitoisuuksina kuin näytteissä. Alumiinikontaminaatio myös ilmasta on todellinen vaara. Putkia ei tule pitää avoimina yhtään kauemmin kuin on välttämätöntä.

Seerumi säilyy noin 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä (pakastamattomat näytteet).

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Joka toinen viikko

Tulokset valmiina

Kolmen viikon kuluessa

Viitearvot

Kaikki alle 0.2 µmol/l

Tulkinta

Alumiinia saadaan ruoan mukana pieniä määriä. Normaalisti elimistö poistaa liiallisen alumiinin tehokkaasti munuaisen kautta ja sapen erityksen mukana. Dialyysihoidossa olevat munuaispotilaat voivat saada dialysinesteestä runsaasti alumiinia, joka kertyy elimistöön aiheuttaen mm. dialyysienkefalopatiaa ja D-vitamiiniresistenttiä osteodystrofiaa. Myös potilaille annettavat alumiinipitoiset lääkkeet saattavat aiheuttaa lisääntynyttä alumiinin kertymistä. Myös kroonisessa maksataudissa saattaa alumiinia kertyä elimistöön.

Dialyysipotilaan toimenpideraja on noin 3.7 µmol/l. Yli 7 µmol/l alumiinipitoisuus viittaa vaikeaan alumiinikertymään.

Huomautuksia

Viiteraja muuttunut 14.6.2016

Tutkimus S -Al päivitetty 16.04.2019 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 05.06.2020 klo 01:09.