HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Alumiini, seerumista

2998 S -Al

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 044 269 1560 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Elimistön liiallisen alumiinikertymän osoittaminen.

Esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen työvaatteiden pukemista.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näyte otetaan vakuuminäytteenottona Greinerin valkokorkkiseen Vacuette-putkeen (Ref: 454001, 4 ml). Pieniltä lapsilta otetaan verta avosysteemillä (1)-2 ml. Näyte otetaan ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos muita näytteitä ei oteta samanaikaisesti, otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Huom! Ei Greinerin putki, jossa läpikuultava korkki, ei sovellu. Myöskään ns. tavall. HIVENAINEPUTKI EI SOVELLU Al- ja Bi-määrityksiin, koska seerumin hyytymisaktivaattori sisältää näitä metalleja.

Näytteen annetaan hyytyä normaalisti. Putki sentrifugoidaan suljettuna, ja seerumi erotellaan varovaisesti kaatamalla toiseen samanlaiseen valkokorkkiseen Vacuette-putkeen (Ref: 454001 ,4 ml). Jos esim. lasten näytettä ei voida erotella kaatamalla, erotteluun tulee käyttää HAPPOPESTYÄ LASISTA PASTEUR-PIPETTIÄ, jotka tilataan Vitasta.

Alumiinimäärityksen kaikkiin vaiheisiin liittyy näytteenotosta alkaen kontaminaatioriski. Jopa hivenaineputken hyytymisaktivaattori sisältää alumiinia. Alumiinia esiintyy ympäristössä (mm. pölyssä) paljon suurempina pitoisuuksina kuin näytteissä. Alumiinikontaminaatio myös ilmasta on todellinen vaara. Putkia ei tule pitää avoimina yhtään kauemmin kuin on välttämätöntä.

Seerumi säilyy noin 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä (pakastamattomat näytteet).

Vitan putket

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometrinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-8 työpäivää.

Tulokset valmiina

Kolmen viikon kuluessa

Viitearvot

Kaikki alle 0.2 µmol/l

Tulkinta

Alumiinia saadaan ruoan mukana pieniä määriä. Normaalisti elimistö poistaa liiallisen alumiinin tehokkaasti munuaisen kautta ja sapen erityksen mukana. Dialyysihoidossa olevat munuaispotilaat voivat saada dialysinesteestä runsaasti alumiinia, joka kertyy elimistöön aiheuttaen mm. dialyysienkefalopatiaa ja D-vitamiiniresistenttiä osteodystrofiaa. Myös potilaille annettavat alumiinipitoiset lääkkeet saattavat aiheuttaa lisääntynyttä alumiinin kertymistä. Myös kroonisessa maksataudissa saattaa alumiinia kertyä elimistöön.

Dialyysipotilaan toimenpideraja on noin 3.7 µmol/l. Yli 7 µmol/l alumiinipitoisuus viittaa vaikeaan alumiinikertymään.

Huomautuksia

Viiteraja muuttunut 14.6.2016

Tutkimus S -Al päivitetty 20.08.2021 / SH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 09.12.2022 klo 01:29.