HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Amikasiini, seerumista

3000 S -AMI

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Amikasiinihoidon seuranta ja oikean annostuksen määrittäminen.

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1 - 15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen annosteluaika ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1-2 ml seerumia (minimi 1 ml). Näyte säilyy 2-3 vuorokautta jääkaapissa. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

EMIT. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

samana päivänä

Tulkinta

Hoitoalue

Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, alle 5 mg/l. 2-3 annosta vuorokaudessa, alle 10 mg/l. Haittavaikutusriski lisääntyy minimipitoisuuden ylittäessä 5-10 mg/l. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran viikossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan amikasiinin annosväliä tai pienennetään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista, mikäli estimoitu glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFRe) laskee viitealueen alapuolelle.

Huippupitoisuus: Huippupitoisuudelle ei löydy kirjallisuudesta vakiintunutta tavoitetasoa. Annosteltaessa amikasiinia kerran vuorokaudessa huippupitoisuudet ovat olleet luokkaa 40 mg/l. Huippupitoisuus/MIC -suhde yli 8 on liitetty parempaan mikrobiologiseen tehoon. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Amikasiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia,mutta pitenee munuaisten vajaatoiminnassa.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Haittavaikutukset (munuaistoksisuus, sisäkorvatoksisuus) aiheutuvat yleensä pitkäaikaisesta ja suuriannoksisesta hoidosta tai yhteiskäytöstä muiden toksisten lääkeaineiden kanssa. Munuaisten vajaatoiminta ja elimistön kuivuminen altistavat haittavaikutuksille.

Kirjallisuutta:

Duszynska W, Taccone FS, Hurkacz M, Kowalska-Krochmal B, Wiela-Hojenska A, KUbler A. Therapeutic drug monitoring of amikacin in septic patients. Crit Care 2013_17:R165.

Jenkins A, Thomson AH, Brown NM, Semple Y, Sluman C, MacGowan A, Lovering AM, Wiffen PJ (BSAC Working Party on Therapeutic Drug Monitoring). Amikacin use and therapeutic drug monitoring in adults: do dose regimens and drug exposures affect either outcome or adverse events? A systematic review. J Antimicrob Chemother 2016_71:2754-9.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, kts. tiedote 2019:66 (16.10.2019). Mittausalaraja nousee: ennen 2,0 mg/l, nyt 2,5 mg/l.

Tutkimus S -AMI päivitetty 03.05.2022 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.