HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

D-Vitamiini-1,25-OH, seerumista

3163 S -D-1,25

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040, asiakasneuvonta(at)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961

Indikaatiot

Aktiivisen D-vitamiinimetaboliitin tutkiminen, mneraaliaineenvaihdunnan häiriöiden erotusdiagnostiikka (mm. hypo- ja hyperkalsemia, perinnöllinen riisitauti, harvinainen D-vitamiiniresistenssi). Huom! D-vitamiinin puutteen/yliannostuksen diagnostiikassa tutkimus 1220 P -D-25.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen (CLIA) määritys. Menetelmä mittaa sekä D2 (ergokalsiferoli)- että D3 (kolekalsiferilo)-vitamiinin 1,25-dihydroksyloituja metaboliitteja. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Joka toinen päivä.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

KAIKKI 48 - 190 pmol/l

Tulkinta

Viiteväli 10.10.17 alkaen: 48-190 pmol/l / Kaikki. Aikaisempi viiteväli 37 - 216 pmol/l. Lapsilla pitoisuudet voivat olla aikuisten viitearvoja korkeammat.

S -D-1,25 (kalsitrioli) on biologisesti aktiivisin D-vitamiinimuoto. Sen mittaamisella on käyttöä lähinnä tutkittaessa mineraaliaineenvaihduntaa ja sen häiriöitä mm. hypo- ja hyperkalsemiassa, hypo- ja hyperfosfatemiassa, munuaistaudeissa, sarkoidoosissa ja harvinaisessa D-vitamiiniresistenssissä. Mikäli halutaan selvittää potilaan D-vitamiinin puutos- tai yliannostustiloja, riittää tutkimukseksi P-D-25:n (kalsidioli, 1220 P-D-25) määritys, sillä pitoisuus korreloi paremmin D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa paremmin myös elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia kuin seerumin 1,25(OH)2-D-vitamiini (kalsitrioli).

Matala D-vitamiinin (S -D-25, kalsidioli) taso johtaa alentuneeseen kalsiumabsorptioon suolesta. Kalsiumtason alentuminen puolestaan johtaa sekundaariseen hyperparatyreoosiin, jolloin kohonnut PTH-pitoisuus pyrkii pitämään elimistön D-1,25-vitamiinitason normaalina. D-vitamiinipuutoksesta johtuvassa kliinisessä osteomalasiassa tai riisitaudissa D-1,25-vitamiinitasot saattavat olla lähes normaalit, mutta vakavan D-vitamiinipuutoksen yhteydessä myös D-1,25-vitamiinitaso on yleensä matala. Tällöin kuitenkin D-vitamiinihoito nostaa tason nopeasti 3 - 4-kertaiseksi normaaliarvoihin nähden. Hypoparatyreoosiin ja hyperfosfatemiaan liittyy matala D-1,25-vitamiinipitoisuus. Varsinkin kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa tasot ovat myös matalat. Hyperkalsemian ja matalan PTH:n yhteydessä korkea D-1,25- vitamiinipitoisuus viittaa ektooppiseen tuotantoon kuten esim. sarkoidoosiin. Primäärisen hyperparatyreoosin yhteydessä tavataan usein lievästi kohonneita pitoisuuksia, mikäli D-25-tasot ovat riittävät. D-vitamiiniresistenssissä 1,25-vitamiinitaso on korkea. D-vitamiinista riippuvaisessa riisitaudin tyyppi 1:ssä munuaisten 1-hydroksylaatio ei toimi normaalisti ja 1,25-vitamiinitaso on matala. Matalia tasoja tavataan myös useissa hyperfosfatuurisen hypofosfatemian muodoissa.

Huomautuksia

D-vitamiinin puutteen tai yliannostuksen tutkimisessa käytetään tutkimusta 1220 S -D-25.

Menetelmä- ja viitevälimuutos 10.10.17, alihankintalaboratoriomuutos 1.11.17. Erityisesti korkeammilla, viitearvon selvästi ylittävillä pitoisuuksilla tulostaso voi olla jopa 40% aikaisempaa matalampi.

Tutkimus S -D-1,25 päivitetty 09.09.2021 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 20.10.2021 klo 02:26.