HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Netilmysiini, seerumista

3236 S -Netil

Tiedustelut

HUSLAB Erikoiskemian prosessi, työpiste 09 471 72840

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Annukka Paju: annukka.pajuathus.fi / 050 427 4995

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1-15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy eroteltuna jääkaapissa viikon. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen.

Tekotiheys

Maanantai, keskiviikko ja perjantai.

Tulokset valmiina

Tekopäivänä (ma, ke, pe) klo 10 mennessä laboratorioon saapuneet näytteet valmistuvat samana päivänä, muut seuraavana tekopäivänä.

Tulkinta

Muun muassa seuraavanlaisia suosituksia on käytetty.

Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa. 3 annosta vuorokaudes-sa, alle 2 mg/l. Huippupitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, 15 - 20 mg/l.

Netilmysiinin 0-pitoisuudet ennen seuraavaa annosta 0.5 - 2.0 mg/l varmistavat yleensä sen, että antibiootin pitoisuus ylittää useimpien netilmysiiniherkkien pato-geenien alimman estopitoisuuden ja että lääkkeen poistuma on riittävä.

Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus ylittää 2 mg/l annosteltaessa netilmysiiniä kolmasti vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus on mitattavissa kerran vuorokaudessa annosteltaessa. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran vii-kossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan netilmysiinin annosväliä tai pienenne-tään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista aina, jos seerumin kreatiniinipitoisuus nousee viitealueen yläpuolelle. Huippupitoisuuden määrittämi-nen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Netilmysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 2.5 tuntia (0.5 - 15 tuntia). Vastasyntyneillä eli-minaation puoliintumisaika on noin 9 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, furosemidi, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Haittavaikutukset aiheutuvat yleensä pitkäaikaisesta ja suuriannoksisesta hoidosta tai yhteiskäytöstä muiden toksisten aineiden kanssa. Munuaisten vajaa-toiminta altistaa haittavaikutuksille.

Huomautuksia

Tekotiheyttä harvennettu (ma, ke, pe) 2.1.2023 alkaen.

Tutkimus S -Netil päivitetty 30.12.2022 / AP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 27.03.2023 klo 01:10.