HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Vankomysiini, seerumista

3277 S -VAN

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Vankomysiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1- – 15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua hitaan (enintään 1 g vankomysiiniä tunnissa) infuusion loppumisesta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Hoitoalue:

Minimipitoisuus (annostelu kahdesti tai neljästi vuorokaudessa): 10-15 mg/l (vakavissa infektioissa 15-20 mg/l).

Huippupitoisuudelle ei löydy kirjallisuudesta vakiintunutta tavoitetasoa. Kun 1 g vankomysiiniä on annettu 60 minuutin infuusiona laskimoon, huippupitoisuudet ovat olleet heti infuusion päätyttyä luokkaa 60 mg/l.

Vankomysiinipitoisuuden seuranta on tarpeellinen erityisesti, jos potilas saa samanaikaisesti muita munuaistoksisia lääkkeitä, munuaisfunktio on alentunut tai vaihtelee suuresti tai jos vankomysiiniä käytetään suurina annoksina poikkeuksellisessa indikaatiossa. Ensisijaisesti määritetään vankomysiinin minimipitoisuus, joka useimmiten antaa riittävän hyvän kuvan myös huippupitoisuudesta. Huippupitoisuuden määrittäminen ei yleensä ole tarpeen.

Farmakokinetiikka: Vankomysiini imeytyy huonosti suolistosta, minkä vuoksi systeemi-infektioiden hoidossa käytetään parenteraalista annostelua. Vankomysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on nuorilla, terveillä henkilöillä 4-6 tuntia. Munuaisten toiminnan heikentyessä (esim. vanhuksilla) puoliintumisaika voi pidentyä huomattavasti. Lapsilla puoliintumisaika on 2 - 3 tuntia ja imeväisillä 6 - 10 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. amfoterisiini B, aminoglykosidit, sisplatiini ja tulehduskipulääkkeet) voivat lisätä alttiutta munuaisvauriolle.

Toksisuus: Mahdollisia haittavaikutuksia ovat oto- ja nefrotoksisuus, neutropenia, trombosytopenia, tromboflebiitti sekä nopean infuusion jälkeen allergiset reaktiot (anafylaksia).

Kirjallisuutta: Ye ZK, Chen YL, Chen K, Zhang XL, Du GH, He B, Li DK, Liu YN, Yang KH, Zhang YY, Zhai SD. Guideline Steering Group, the Guideline Development Group and the Guideline Secretary Group. Therapeutic drug monitoring of vancomycin: a guideline of the Division of Therapeutic Drug Monitoring, Chinese Pharmacological Society. J Antimicrob Chemother 2016: Epub ahead of print.

Vancomycin Orion -valmisteyhteenveto: http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humspc/5/16713615.pdf

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, tiedote 2019:66 (16.10.2019).

Tutkimus S -VAN päivitetty 24.04.2023 / AL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 06.12.2023 klo 00:44.