HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä

3450 Li-IgG-Ind

Osatutkimukset

Li-/S-Alb, Li-Alb, Li-IgG, Li-IgG/Alb, S -Alb ja S -IgG

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

MS-taudin ja muiden keskushermoston inflammaatioiden ja infektioiden diagnostiikka.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

Likvornäyte samasta putkesta, josta on suoritettu proteiinimääritys. Veriset likvornäytteet antavat virheellisen korkeita tuloksia, joten niitä ei saa käyttää määritykseen. Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte on pakastettava.

HUOM! Li-IgG-indeksiä varten tarvittava seeruminäyte ja likvornäyte tulee ottaa samana päivänä.

Menetelmä

Ks. osatutkimukset.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

2-3 vuorokauden kuluttua

Viitearvot

KAIKKI 0.34 - 0.6

Tulkinta

IgG-indeksin osatutkimusten viitearvot:

 S -Alb   18 - 39 v. 36 - 48 g/l
      40 - 69 v. 36 - 45 g/l
      70 v. -   34 - 45 g/l
 S -IgG   yli 14 v.  6.8 - 15.0 g/l
 Li-Alb         85 - 302 mg/l
 Li-IgG         13 - 36 mg/l
 Li-/S-Alb  1 - 15 v  alle 5.0 mg/g
      16 - 45 v  alle 6.8 mg/g
      46 -  v  alle 10.2 mg/g
 Li-IgG/Alb       0.08 - 0.21
 Li-IgG-Ind       0.34 - 0.60

Seerumin albumiini- ja IgG-tason muutokset heijastuvat aina vastaaviin likvorin pitoisuuksiin keskushermoston tilassa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista riippumatta. Sen vuoksi likvormääritysten yhteydessä tulee yleensä tehdä myös vastaavat seerumimääritykset. Likvorin IgG-määrityksessä käytetään vertailuproteiinina likvorin albumiinia. Tuloksista lasketaan likvorin IgG-albumiini-suhde tai IgG-indeksi. Viimeksimainittua laskettaessa likvorin IgG-albumiini-suhde jaetaan seerumin IgG-albumiini-suhteella.

Tutkimuksella pyritään osoittamaan mahdollinen keskushermoston alueella tapahtuva paikallinen IgG:n synteesi. Normaalisti keskushermostossa ei tapahdu immunoglobuliinien synteesiä, vaan likvorissa esiintyvä IgG on peräisin plasmasta, josta sitä suodattuu likvoriin veriaivoesteen läpi. Albumiinia ei myöskään syntetisoidu keskushermostossa.

Pienemmän molekyylikokonsa ansiosta albumiinia suodattuu normaalisti likvoriin suhteellisesti runsaammin kuin IgG:tä. Täten likvorin IgG-indeksi on normaalisti alle 0.6. Veri-aivoesteen permeabiliteettihäiriöissä (esim. meningiiteissä, tuumorien, verenvuotojen tai likvorkierron esteen aiheuttamassa aivopaineen nousussa) IgG:n läpäisevyys verrattuna albumiiniin voi lisääntyä, jolloin indeksi voi nousta lievästi (arvoon 0.6-0.8), mutta yksin tästä syystä indeksi ei kuitenkaan voi nousta yli arvon 1.0. Mikäli indeksi nousee yli 1.0:n, keskushermostossa tapahtuu paikallista IgG-synteesiä.

Tutkimusta käytetään ensisijaisesti multippeliskleroosin (MS) diagnostiikkaan. Kohonnut IgG-indeksi ei kuitenkaan ole spesifinen tälle tilalle, vaan keskushermoston IgG-synteesiä tapahtuu myös mm. subakuutissa sklerosoivassa panenkefaliitissa (SSPE), virus- ja bakteerienkefaliiteissa (erityisesti herpes simplex-enkefaliitissa ja neurosyfiliksessä), keskushermoston borrelioosissa, Guillan-Barre'n syndroomassa sekä muissa polyradikuliiteissa. Nämä tilat voidaan erottaa MS:sta vasta-ainemääritysten ja kliinisten oireiden perusteella. MS-potilaista n. 80 %:lla indeksitutkimuksen tulos on positiivinen, joskin erityisesti alkavassa taudissa indeksi voi olla vain lievästi koholla.

Huomautuksia

Li-IgG-Ind -tutkimukseen liittyvien osatutkimusten määritysmenetelmät ovat muuttuneet 30.10.2019. Osatutkimusten tulostasoissa on pieniä eroja uuden ja vanhan menetelmän välillä, joista ei kuitenkaan aiheudu tasoeroa Li-IgG-indeksin tuloksiin.

Tutkimus Li-IgG-Ind päivitetty 08.09.2022 / JL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.