HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Koboltti, virtsasta

3456 U -Co

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Anni-Mari Tuori: anni-mari.tuoriathus.fi / 040-6515867

Indikaatiot

Työperäisen altistumisen arviointi. Altiste: Koboltti ja sen epäorgaaniset yhdisteet.

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen / työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml kertavirtsaa. Näytteiden lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja lähetetään seuraavana arkipäivänä.

Näyteputkia voi tilata HUSLAB NVO:sta.

Menetelmä

ICP-massaspektrometria. Alihankintana teetettävä tutkimus,akkreditoitu menetelmä. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Noin 10 työpäivän kuluessa

Yleistä

Lisätietoihin huolellinen vastaaminen on tärkeää: erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota kirjaamaan y-tunnus, työnantaja ja työterveyshuolto virallisilla nimillä.

Viitearvot

Altistumattomat alle 1.5 µg/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 1,5 µg/l (25 nmol/l). Toimenpideraja 7,6 µg/l (130 nmol/l).

Koboltti imeytyy nopeasti hengityselinten kautta. Ruoansulatuskanavasta imeytyminen on epätäydellistä. Koboltti rikastuu elimistössä pääasiallisesti maksaan ja erittyy ulosteeseen ja virtsaan. Tavallisin koboltin aiheuttama sairaus on herkistymisestä johtuva ihottuma. Voimakas altistuminen voi aiheuttaa äkillisiä hengitystieoireita, kuivaa yskää, aivastelua sekä astmaoireita. Pitkäaikainen altistuminen (yleensä yli 10 vuotta) voi aiheuttaa keuhkojen toiminnanvajavuutta, nk. kovametallitaudin.

Euroopan Unioni on luokitellut kobolttikloridin ja - sulfaatin syöpää aiheuttavaksi EY N:o 1272/2008, H350i, (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 2, R49). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kobolttikloridille eikä -sulfaatille, ts. virtsan kobolttipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 1,5 µg/l (25 nmol/l).

Huomautuksia

Viitearvo on muuttunut 28.5.2012. Alihankintapaikka ja menetelmä ovat muuttuneet 24.1.2023.

ASR-tekonivelten aiheuttamaa Cr/Co-altistusta tutkittaessa tulee tilata tutkimus 20854 B -CrCo.

Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös kadmium, kromi, kupari, lyijy, seleeni ja tallium.

Tutkimus U -Co päivitetty 21.11.2023 / AMT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.