HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tolueeni, verestä

3470 B -Tolu

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Jaana Leiviskä: jaana.leiviskaathus.fi / 050 428 0994

Indikaatiot

Tolueenialtistustutkimus

Esivalmistelu

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla (noin 16 tuntia edellisen altistumisen päättymisen jälkeen). Vähäinenkin altistuminen työvuoron lopun ja näytteenoton välillä aiheuttaa virhetulkinnan.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Li-hepariiniputki 10 ml

Näyte

8 ml kokoverta. 10 ml heparinoitu alipaineputki (esim. Venosafe tai Vacuette) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan hyvin putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861 tai

TTL-sivulta

Menetelmä

Kaasukromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

15 työpäivää.

Tulokset valmiina

Noin 3 viikon kuluttua

Yleistä

Täytä pyynnön teon yhteydessä esitiedot huolellisesti sekaannusten välttämiseksi. Erityisesti pyydämme kiinnittämään huomiota altistavan työn päättymiseen ja näytteenottoajan kirjaamiseen.

Viitearvot

Altistumattomat alle 4.6 µg/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 4,6 µg/l (50 nmol/l). Toimenpideraja 46 µg/l (500 nmol/l).

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 1213/2011). Euroopan Unioni on luokitellut tolueenin lisääntymiselle vaaralliseksi (EY N:o 1272/2008, H361d, Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 3, R63). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua tolueenille ts. veren tolueenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 50 nmol/l.

Huomautuksia

Vähäinenkin altistuminen työvuoron lopun ja näytteenoton välillä aiheuttaa virhetulkinnan.

Tutkimus B -Tolu päivitetty 23.11.2023 / JL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.04.2024 klo 00:42.