HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tolueeni, verestä

3470 B -Tolu

Tiedustelut

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö, Simo Porras, p. 030 474 2105.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Tolueenialtistustutkimus

Esivalmistelu

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla (noin 16 tuntia edellisen altistumisen päättymisen jälkeen). Vähäinenkin altistuminen työvuoron lopun ja näytteenoton välillä aiheuttaa virhetulkinnan.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 10 ml

Näyte

8 ml kokoverta. Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työterveyslaitos, Biomonitorointipalvelut, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki.

Menetelmä

Kaasukromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Noin 3 viikon kuluttua

Viitearvot

Kaikki alle 50 nmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 50 nmol/l. Toimenpideraja 500 nmol/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 1213/2011). Euroopan Unioni on luokitellut tolueenin lisääntymiselle vaaralliseksi (EY N:o 1272/2008, H361d, Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 3, R63). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua tolueenille ts. veren tolueenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 50 nmol/l.

Huomautuksia

Vähäinenkin altistuminen työvuoron lopun ja näytteenoton välillä aiheuttaa virhetulkinnan.

Tutkimus B -Tolu päivitetty 16.10.2013 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 25.01.2020 klo 01:12.