HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Bakteeri, märkäviljely 1, (aerobinen ja anaerobinen, syvät märkänäytteet)

3491 Pu-BaktVi1

Tiedustelut

Bakteriologian osasto, puh. (09) 471 73040 tai 050 427 2502, päivystysaikana 050 427 2222

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Suvi Korhonen: suvi.korhonenathus.fi / 050 4408615 ja lääkäri Jukka Torvikoski: jukka.torvikoskiathus.fi / 040 6626275

Lähete

Bakteriologian tutkimukset

Indikaatiot

Syvän bakteeri-infektion epäily.

Näyte

Pisto-, viilto-, purema- tms. traumaattinen haava huuhdellaan keittosuolaliuoksella tai vedellä ja kuivataan sideharsotaitoksella. Kuollut kudos poistetaan mahdollisuuksien mukaan. Näyte otetaan dacrontikkua haavan pohjalla painaen ja pyörittäen. Tikku työnnetään geelikuljetusputken geelin pohjalle.

Paiseen peittävä ihoalue puhdistetaan desinfektioaineella kostutetulla sideharsotaitoksella. Absessimärkäerite imetään ruiskuun, josta se ruiskutetaan anaerobiampullin agarin päälle tai vakuumiputkeen ilmaamatta putkea. Pikkupaiseen sisältö imeytetään dacrontikkuun, joka toimitetaan laboratorioon geelikuljetusputkessa.

Kudospala laitetaan steriiliin/tehdaspuhtaaseen näytepurkkiin, johon voidaan lisätä vähän steriiliä keittosuolaliuosta kuivumisen ehkäisemiseksi. Pieni kudospala voidaan lähettää myös kuljetusputkessa geelin sisään painettuna (ei liian syvälle).

Punktionäytteet: Näytteenottokohta puhdistetaan desinfektioaineella. Näyte imetään ruiskuun, josta se siirretään neulan vaihdon jälkeen anaerobiampulliin tai vakuumiputkeen. Mikäli näytettä on niukasti (esim. ONB-näyte), ei neulaa vaihdeta.

Seuraavia steriilin alueen näytteitä voi lähettää anaerobiampullin lisäksi myös veriviljelypulloissa: askites- , dialyysi-, nivel-, perikardium-, peritoneaalidialyysi-, pleuraneste ja lapsivesi. Näytettä laitetaan noin 5 ml/pullo. Jos näytettä ei riitä molempiin veriviljelypulloihin, laitetaan näyte aerobiveriviljelypulloon. Erittäin niukka näyte lähetetään ensisijaisesti anaerobiampullissa tai ruiskussa (neula poistettava).

Kanyylit ja katetrit: Iho puhdistetaan kanyylin ympäriltä desinfektioaineella, keittosuolalla tai vedellä. Kanyyli poistetaan aseptisesti ja siitä leikataan noin 5 cm pituinen pala (vain se osa, joka on ollut verisuonen sisällä) suoraan kuljetusputkeen. Pala painetaan kuljetusputken geelin sisään, kuitenkin niin, että pieni osa jää geelin pinnalle näkyviin.

Bakteeriviljely emättimestä ei sovellu bakteerivaginoosin/vulvovaginiitin diagnostiikkaan.

Kierukka lähetetään bakteeriviljelyyn geelikuljetusputkessa geelin sisään työnnettynä tai tioglykolaattiputkessa (tioputki). Tarkoitukseen sopivia isokokoisia geelikuljetusputkia ja tioglykolaattiputkia on saatavissa tilauksesta HUSLABin näytteiden vastaanotosta.

Välikorvan tulehdus (otitis media): näyte imetään tärykalvon puhkaisun yhteydessä imukärkeen tai ruiskuun, josta se siirretään kuljetusputkeen dacrontikun avulla. Näytteeksi voi lähettää myös korvakäytävään vuotavaa eritettä, joka on imeytetty dacrontikkuun; tällöin otitis media -diagnoosin tulee ehdottomasti näkyä lähetteessä.

Poskiontelonäyte: punktoitu märkä tai huuhtelunesteestä kerätyt märkäiset kohdat lähetetään viljelyyn vakuumiputkessa, anaerobiampullissa tai geelikuljetusputkessa.

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmääritys. Aerobi- ja anaerobiviljelyt näytteen laadun ja näytteenottokohdan mukaan valituilla yleis- ja erikoiselatusaineilla. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su)

Tulokset valmiina

2-4 työpäivän (ma-pe) aikana. Selvästi tärkeät ja hoidon tarkennuksen kannalta merkittävät löydökset pyritään vastaamaan alustavasti (atk:lla, puhelimitse tai telefaxilla) jo ennen varsinaisten vastausten valmistumista.

Tulkinta

Todennäköiset taudinaiheuttajat identifioidaan ja tehdään tarvittavat herkkyysmääritykset. Näytteenottoa edeltänyt antibioottihoito voi estää mikrobien kasvua viljelyssä.

Huomautuksia

Näytteen laatu ja näytteenottokohta tulee merkitä lähetteeseen huolella, koska ne vaikuttavat menetelmien valintaan ja tulosten tulkintaan. Näytteet toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian. Mikäli näyte saadaan toimitettua tutkivaan laboratorioon vuorokauden kuluessa, voidaan se säilyttää huoneenlämmössä. Jos näytettä kuitenkin joudutaan säilyttämään pidempään, on se tehtävä jääkaappilämpötilassa.

Mikäli samasta näytteestä pyydetään myös Legionellaviljelyä, on näytteenotossa vältettävä keittosuolaliuoksen käyttöä (ks. Legionella, viljely). Actinomyces-epäilyssä maininta siitä on laitettava lähetetietoihin riittävän pitkän kasvatusajan varmistamiseksi.

Laboratoriota on etukäteen informoitava (soitto numeroon 050-427 2222) mikäli epäillään tautia, joka voi aiheuttaa laboratoriotyössä tartuntoja (esim. Brucella- tai Burkholderia pseudomallei -infektion epäily).

Bakteeriviljelynäytettä säilytetään laboratoriossa noin viikko näytteenottopäivästä. Mikäli tänä aikana aerobisille bakteerilöydöksille on tarpeen tehdä lisäherkkyysmäärityksiä, on se yleensä mahdollista. Nämä pyynnöt voi soittaa arkisin klo 8-15 numeroon 040 826 1006, muulloin numeroon 050 427 2222.

Tutkimus Pu-BaktVi1 päivitetty 11.03.2024 / JT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.