HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Bakteeri, märkäviljely 2, (aerobinen, pinnalliset märkänäytteet)

3492 Pu-BaktVi2

Tiedustelut

Bakteriologian osasto, puh. (09) 471 73040 tai 050 427 2502, päivystysaikana 050 427 2222

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Suvi Korhonen: suvi.korhonenathus.fi / 050 4408615 ja lääkäri Jukka Torvikoski: jukka.torvikoskiathus.fi / 040 6626275

Lähete

Bakteriologian tutkimukset

Indikaatiot

Pinnallisen bakteeri-infektion epäily.

Näyte

Pinnallista tulehduseritettä dacrontikussa geelikuljetusputkeen (Transpocult® tai vastaava). Pinnallisiksi tulehduseritteiksi katsotaan myös mm. punktaatti välikorvasta, kun kysymys on lapsen akuutista välikorvatulehduksesta, samoin silmän sidekalvo- ja trakeanäyte sekä sääri- ja makuuhaavat. Sääri-, palo- tai makuuhaava on puhdistettava ensin huolellisesti keittosuolaliuoksella ja pinnallinen kerros poistettava, jonka jälkeen näyte otetaan haavan pohjalta.

Näytteen laatu, näytteenottokohta ja kliiniset tiedot määräävät, tutkitaanko näytteestä vain aerobit vai myös anaerobit (syvät näytteet).

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmääritys. Aerobinen viljely näytteen laadun ja näytteenottokohdan mukaisesti eri elatusaineille. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su)

Tulkinta

Todennäköiset taudinaiheuttajat tunnistetaan ja tehdään tarvittavat herkkyysmääritykset ilman eri pyyntöä. Käynnissä oleva mikrobilääkehoito voi hankaloittaa tutkimuksia.

Huomautuksia

Lähete on täytettävä huolellisesti! Näytteet tulee toimittaa laboratorioon vuorokauden kuluessa. Mikäli näyte saadaan viljelyyn 2 tunnin kuluessa näytteenotosta, se voidaan säilyttää huoneenlämmössä. Jos näytettä kuitenkin joudutaan säilyttämään pidempään, on se säilytettävä jääkaapissa.

Bakteeriviljelynäytettä säilytetään laboratoriossa noin viikko näytteenottopäivästä. Mikäli tänä aikana aerobisille bakteerilöydöksille on tarpeen tehdä lisäherkkyysmäärityksiä, on se yleensä mahdollista. Nämä pyynnöt voi soittaa arkisin klo 8-15 numeroon 040 826 1006, muulloin numeroon 050 427 2222.

Tutkimus Pu-BaktVi2 päivitetty 13.05.2022 / SK

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.03.2023 klo 01:10.