HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sieni, viljely (syvänäyte)

3508 Pu-SienVi

Tiedustelut

Mykologian yksikkö, puh. (09) 471 76290 tai (09) 471 76292

Yhteyshenkilöt

lääkäri Nathalie Friberg: nathalie.fribergathus.fi / 050-428 6876 ja mikrobiologi Reetta Sihvonen: reetta.sihvonenathus.fi / 040 6823136

Lähete

Bakteriologian tutkimukset

Indikaatiot

Syvien sieni-infektioiden diagnostiikka.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Histoplasma- ja Coccidioides -sieniepäilyt on ilmoitettava mykologian yksikköön (päivystysaikana bakteriologian osastolle) ENNEN NÄYTTEEN LÄHETTÄMISTÄ!!!

Kaikki syväsieninäytteet pitää toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti, viimeistään 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näytteen laatu on ilmoitettava tarkasti, koska tämä vaikuttaa näytteen jatkokäsittelyyn sekä löydöksen kliinisen merkityksen arviointiin.

Kudospalat, kehonnesteet, märkä- ja eritenäytteet, keuhkoperäiset näytteet sekä syvät silmänäytteet otetaan steriiliin putkeen. Pieniin kudosnäytteisiin lisätään muutama tippa steriiliä 0.9% keittosuolaliuosta kuivumisen estämiseksi. Syväkudoksista viljelynäytteen lisäksi otetaan aina myös natiivinäyte suoraan objektilasille. Natiivilasin annetaan kuivua ja se toimitetaan varsinaisen näytteen mukana laboratorioon.

Selkäydinneste voidaan säilyttää +37 C:ssa tai huoneenlämmössä enintään 24 tuntia.

Sienisepsistä epäiltäessä pyydetään normaali veriviljelytutkimus.

Yskösnäyte otetaan kolmena peräkkäisenä aamuna erillisiin purkkeihin ennen aamiaista hampaidenpesun ja huolellisen nielun huuhtelun jälkeen. Lyhytaikainen säilytys huoneenlämmossä, jääkaapissa yskösnäyte säilyy n. vuorokauden.

Virtsanäyte otetaan säilöntäaineelliseen BD:n virtsaputkeen. Näyte säilyy huoneenlämmössä.

Ei-steriileistä kehonosista otetut syväsieninäytteet, joissa on oletettavasti bakteeriflooraa mukana, on aina säilytettävä jääkaappilämpötilassa ennen kuljetusta.

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja näytteen natiivitutkimus. Mikrosienet tunnistetaan morfologisten erikoispiirteiden perusteella ja massaspektrometrialla sekä tarvittaessa sekvenointimenetelmällä. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Työpäivinä, ster. alueen näytteet (ma-su).

Tulokset valmiina

Syvänäytteen natiivi vastataan värjäyslöydöksenä 1-2 työpäivän kuluessa. Viljelytulokset ovat yleensä valmiina 1-2 viikon kuluttua sienikasvusta ja näytelaadusta riippuen. Ensimmäinen viljelytuloksen vastauskerta on yleensä 3-5 vrk:n kuluttua viljelystä. Tällöin valmistuvat lähinnä hiivasienet ja nopeakasvuiset homesienet. Jos kasvua ilmenee myöhemmin, se ilmoitetaan uutena vastauksena.

Tulkinta

Sanallinen lausunto.

Jos viljelyssä kasvaa muita kuin yleisesti tunnettuja patogeenejä, pyritään näiden merkitystä arvioimaan. Bakteerilääkinnän ja immunosupression lisääntyessä yhä useammat sienilajit voivat periaatteessa aiheuttaa opportunisti-infektioita. Toisaalta useat lajit (esim. Aspergillus-lajit) ovat luonnossa jokapaikkaisia saprofyyttejä. Kontaminaation mahdollisuus on etenkin niukoissa löydöksissä otettava huomioon.

Tutkimus Pu-SienVi päivitetty 07.03.2024 / RS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.