HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Motorinen herätevastetutkimus (MEP) magneettistimulaatiolla, aikuiset

3541 Pt-TMS-S

Tiedustelut

KNF-osasto Meilahti (09) 471 72492

Yhteyshenkilöt

lääkäri Selja Vaalto: selja.vaaltoathus.fi / 050 4270926

Indikaatiot

Selvitetään motorisen radaston toimintaa sen koko matkalta aivokuorelta distaalisiin lihaksiin. MEP:llä tutkitaan ylemmän (kortikospinaalisen) ja alemman (hermojuuri-ääreishermo) motorisen radaston toimintaa. Kliinisiä käyttöaiheita ovat liikehermoradaston sairaudet, kuten amyotrofinen lateraaliskleroosi. Parittaisilla pulsseilla voidaan tutkia myös aivokuoritason välineuronien estävää ja herkistävää toimintaa, joka voi olla häiriintynyt esimerkiksi stiff-person oireyhtymässä.

Vasta-aiheet:

Ehdottomia kontraindikaatioita: Johtavat, ferromagneettiset ja muut magneetille herkät metalliset vierasesineet pään, kaularangan, olkapään, rintakehän ja lannerangan alueella (mm. suntit, klipsit, koilit, luodin sirpaleet, silmäimplantit, sydämen keinoläppä) pois lukien hampaiston alue. Kaikki sähköiset stimulaattorit, kuten sydämentahdistin, selkäydinstimulaattori,kipustimulaattori, infuusiopumput ja sisäkorvaistutteet. Raskaus on vasta-aihe.

Suhteellisia kontraindikaatiota: epilepsia

Kysyttävä lisätieto: Lähettävän lääkärin puhelinnumero Aikaisemmat KNF-tutkimukset Tieto kehossa olevista metalleista ja stimulaattoreista Lääkitys Kliiniset esitiedot Kysymyksenasettelu ja taso

Esivalmistelu

Ennen tutkimusta voi syödä ja juoda normaalisti. Ihoa ei saa rasvata ennen tutkimusta. Varmistetaan, ettei potilaalla ole kontraindikaatioita tutkimukselle, kts. kohta Indikaatiot -> vasta-aiheet.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Suoritus

Tutkimuksessa ollaan makuuasennossa vuoteella. Rekisteröivät elektrodit kiinnitetään käsien ja jalkojen ihon pintaan. Magneettikenttä synnytetään ns. kelalla pään yläpuolella, kaulan seudulla ja lähellä selkää. Mitataan motoriset vasteet ja mitataan viiveajat eri tasojen (aivokuori, niska, hartiapunos, lanneranganalue) stimulaatiolle. Tutkimuksessa voidaan tarvittaessa käyttää parittaisia magneettistimuluksia, joilla aivokuoren ärtyvyyttä saadaan herkistettyä ja tarvittaessa näillä voidaan tutkia aivokuoren estävien ja herkistävien välineuronien toimintaa. Tutkimuksen kesto on n. 1,5-2 tuntia. Tutkimuksella ei ole jälkivaikutuksia.

Menetelmä

Magneettistimulaatiossa synnytetään voimakas lyhytkestoinen magneettikenttä kehon ulkopuolella, joka läpäisee esteittä kallon ja muut välissä olevat kudokset synnyttäen alla olevassa liikehermoradaston osassa hermosoluja aktivoivan sähkökentän.

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Motorisen radan vaurio todetaan vasteiden puuttuessa tai viivästyessä merkitsevästi. Viiveaikoja verrataan normaaliaineistoon. Vaurion tasodiagnoosi perustuu usean stimulaatiokohdan vasteiden vertailuun. Pari- ja triplapulssitutkimuksessa kortikaalisen inhibition ja eksitaation voimakkuutta arvioidaan suhteessa yksittäispulssivasteen amplitudiin. Suhteellisia amplitudeja verrataan normaaliaineistoon.

Tulokset tallennetaan PDF-muodossa lausunnon liitteeksi. Kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa tuloksen poikkeavuuteen, vauriotasoon ja löydöksen kliiniseen merkitsevyyteen lähetteen kysymyksenasettelun mukaisesti. Normaaliaineisto perustuu omaan viitearvoaineistoon.

Tutkimus Pt-TMS-S päivitetty 07.12.2022 / NJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.