HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Motorinen herätevastetutkimus (MEP) magneettistimulaatiolla, aikuiset

3541 Pt-TMS-S

Tiedustelut

KNF-osasto Meilahti (09) 471 72492

Yhteyshenkilöt

lääkäri Selja Vaalto: selja.vaaltoathus.fi / 050 4270926

Indikaatiot

Selvitetään motorisen radaston toimintaa sen koko matkalta aivokuorelta distaalisiin lihaksiin. MEP:llä tutkitaan ylemmän (kortikospinaalisen) ja alemman (hermojuuri-ääreishermo) motorisen radaston toimintaa.

Esivalmistelu

Ennen tutkimusta voi syödä ja juoda normaalisti. Varmistetaan, ettei potilaalla ole kontraindikaatioita tutkimukselle, kts. kohta vasta-aiheet.

Suoritus

Mittaavat levyelektrodit kiinnitetään päkiöiden ja säärien ihon pintaan. Magneettistimulaatiolla mitataan motoriset vasteet ja mitataan viiveajat eri tasojen (kortex, niska, hartiapleksus, lumbaalialue) stimulaatiolle. Tutkimuksen kesto on n. 30 minuutia. Kortikaalisen stimulaation aikana pot. edistää vasteen syntyä pienellä lihasjännityksellä.

Menetelmä

Motorisen radan eri osien (motorinen kuorikerros, hermojuuri, hermopleksus) magneettistimulaatio lyhyen voimakkaan magneettikentän tuottavalla stimulaatiokelalla.

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Motorisen radan vaurio todetaan vasteet puuttuessa tai viivästyessä merkitsevästi. Tutkitaan puolieroja ja viiveaikoja verrataan normaaliaineistoon. Vaurion tasodiagnoosi perustuu usean stimulaatiokohdan vasteiden vertailuun.

Vasteet tulostetaan tutkimuksen yhteydessä. Tuloste tallennetaan PDF-muodossa Q-Pati-järjestelmään. Kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa tuloksen poikkeavuuteen, vauriotasoon ja löydöksen kliiniseen merkitsevyyteen lähetteen kysymyksenasettelun mukaisesti. Normaaliaineisto perustuu kirjallisuuteen ja kotimaisiin kokemuksiin.

Vasta-aiheet: Sydämentahdistin, pään alueen metalliklipsit (aivoleikkauksen jälkitila), muut magnetoituvat metalliesineet päässä tai keskushermoston alueella, metallinen keinoläppä , insuliinipumppu ja sisäkorvaproteesi, raskauden 1. kolmannes. Epilepsiaa ei pidetä selkeänä vasta-aiheena, mutta se edellyttänee varovaisuutta stimulaatiosarjoissa.

Tutkimus Pt-TMS-S päivitetty 26.08.2020 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.09.2020 klo 01:10.