HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Räpäysheijaste (Blink-refleksi), perustutkimus

3546 Pt-REF-Bli

Tiedustelut

KNF-osastot: Meilahti (09) 471 72492, Jorvi (09) 471 82010, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jussi P Toppila: jussi.p.toppilaathus.fi / 050 4279682

Indikaatiot

Räpäysheijaste on kolmoishermon (trigeminus) eri haarojen, kasvohermon (facialis) sekä näiden aivorunkotumakkeiden kautta välittyvä bilateraalinen heijaste. Tutkimus voidaan tehdä epäiltäessä em. hermojen perifeeristä vauriota tai aivorunkovauriota ponsin-medullan tasolla. Muita indikaatioita ovat demyelinaatioepäily, polyneuropatiaan liittyvä trigeminus- tai facialisneuropatia sekä kasvokipupotilaalla rakenteellisten vaurioiden poissulku.

Esivalmistelu

Erityisiä esivalmisteluja ei tarvita ja tutkimuksella ei ole jälkivaikutuksia. Syödä ja juoda saa normaalisti sekä ottaa lääkärin määräyksen mukaiset lääkkeet. Sydämen tahdistimesta tulee ilmoittaa. Potilaan kasvojen tulee olla puhtaat, eikä niissä saa olla meikkiä eikä rasvaa.

Suoritus

Tutkimuksessa annetaan harvakseltaan sähköärsykkeitä supraorbitaalihermon (trigeminushermon ylähaaran) alueelle. Orbicularis oculi -lihaksen vaste (blink, räpäys) rekisteröidään EMG-laitteella. Tarvittaessa voidaan stimuloida myös trigeminushermon keski- ja alahaaran alueita.

Yleistä

Tutkimuksen TILAAVA yksikkö vastaa tulkin tilaamisesta potilaalle, jos potilas ei puhu sujuvasti suomea tai ruotsia.

Tulkinta

Vasteiden muoto, toistettavuus ja latenssit arvioidaan. R1-vaste syntyy ipsilateraalisesti, R2 bilateraalisesti. R2-vasteen syntyyn vaikuttavat myös medullan synapsirakenteet.

Viitearvot: R1-vasteen latenssi n. alle 13 ms, R2-latenssi alle 38 ms.

Huomautuksia

Lähetteeseen toivotaan selkeää kysymyksenasettelua. Epäiltäessä facialispareesia tai neuromuskulaaritauteja tulee tutkimusta täydentää neula-EMG tutkimuksella. Räpäysheijastetutkimuksella ei ole vasta- aiheita. Tutkimus voidaan tehdä myös tajuttomalle potilaalle.

Tutkimus Pt-REF-Bli päivitetty 02.08.2023 / NJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.