HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Likvorin osoitus, eritteestä

3551 Se-Likvo-O

Osatutkimukset

S -Liq-O

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, proteiinikemia puh (09) 471 72582

Yhteyshenkilöt

lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252 ja kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808

Indikaatiot

Likvorin osoittaminen tai poissulku eritteistä (korva-, nenä- , nielu-, vatsan alueen tai muu erite).

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

Näytteen kanssa laboratorioon toimitettava samanaikaisesti otettu seeruminäyte.

Näyte on otettava aina terveydenhuollonammattihenkilön (sairaanhoitaja tai lääkäri) läsnä ollessa. Näin pyritään välttämään selvästi limaiset ja viskoosit näytteet, jotka eivät sovellu tutkittaviksi. Näiden näytteiden kohdalla väärän negatiivisen tuloksen riski on suuri. Sylkikontaminaatiota on vältettävä syljen sisältämän amylaasi-entsyymin vuoksi. Selvästi verinen näyte ei myöskään sovellu tutkittavaksi kontaminaation vuoksi (plasman proteiinit).

Näytettä on pyrittävä saamaan 0,5 - 3,0 ml (pitoisuudesta riippuen ehdoton minimi on 0,2 - 0,5 ml).

Nenäerite: Nenäerite on kerättävä ammattihenkilön ohjauksessa. Nenäliman osuuden vähentämiseksi nenä niistetään kevyesti, minkä jälkeen potilas istuu joko etukumarassa tai makaa ja valuva tai tippuva kirkas, vesimäinen neste kerätään tehdaspuhtaaseen näyteputkeen. Nenänielusta näyte voidaan myös imeä ruiskuun.

Korvaerite: Korvakäytävä puhdistetaan ensin mahdollisesta vahasta ja muusta eritteestä. Näytteenotossa korvalääkäri imee välikorvasta tutkittavan eritteen joko ruiskuun tai imuun, johon on liitetty mahdollisuuksien mukaan keräin. Näytteeksi pyritään lähettämään ainakin 0,5 ml nestettä.

Näytteen säilytys jääkaapissa, kylmäkuljetus, näyte ei saa jäätyä. Näyte toimitettava laboratorioon viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesin jälkeinen immunofiksaatio, vasta-aineena anti-transferriini.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Tulokset valmiina 1-3 päivän päästä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Erite voi sisältää likvoria mm. trauman, leikkauksen, tulehduksen, tuumorin tai synnynnäisen epämuodostuman johdosta. Seerumissa ja kudosnesteissä transferriinia esiintyy vain beta-1-fraktiossa, mutta likvorissa sekä beta-1- että beta-2-fraktiossa. Tutkimus perustuu jälkimmäisen, beta-2- eli tau-transferriinin osoittamiseen tutkittavasta näytteestä. Vertailussa käytetään potilaan seerumia ja tunnettuja likvorinäytteitä, koska seerumissakin voi joskus esiintyä beta-2-alueen transferriinia geneettisistä tai hankinnaisista syistä.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Selvästi limainen näyte ei sovellu tutkittavaksi. Sylkikontaminaatiota on vältettä. Tällöin on otettava uusi näyte (ks. kohtaa Näyte). Lisäksi suuri proteiinipitoisuus (yli 5 g/l) viittaa muun nesteen merkittävään osuuteen, jolloin likvorin proteiinit jäävät näkymättä beta-2-transferriinia osoitettaessa. Väärä negatiivinen tulos on silloin todennäköinen, minkä takia tilaajan on harkittava uuden näytteen tarvetta.

Tutkimus Se-Likvo-O päivitetty 25.06.2018 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.11.2019 klo 01:10.