HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Allergeeni IgG, vasta-aineet, seerumista

3553 S -AllIgG

Osatutkimukset

S -AcrKilG, S -AltAltG, S -AmpmyrG, S -ASiroG, S -AspFlaG, S -AspFumG, S -AspNigG, S -AspVerG, S -AurPulG, S -BLakglG, S -BotCinG, S -CanAlbG, S -ChaetGG, S -CladClG, S -CladHeG, S -DFarinG, S -DMicroG, S -DPteroG, S -EMayneG, S -FusMonG, S -GDomesG, S -Ge90G, S -HamsteG, S -HelmHaG, S -HevoneG, S -KaniG, S -KaseinG, S -KissaG, S -KoiraG, S -KoivuG, S -KyyhkyG, S -LDestrG, S -LehmäG, S -MarsuG, S -MehmyrG, S -MicFaeG, S -MucRacG, S -Muu-AbG, S -PapukaG, S -PenFreG, S -PenNotG, S -PenSppG, S -PhomBeG, S -PujoG, S -RhNigG, S -SikaepG, S -StaAtrG, S -SteBotG, S -StrGriG, S -TimoteG, S -TPutreG, S -TriGoeG, S -TriIntG, S -TriRubG, S -TrViriG, S -UloChaG ja S -UnduloG

Tiedustelut

Allergiatutkimukset, puh. 050 448 5262

Yhteyshenkilöt

kemisti Katariina Alagrund: katariina.alagrundathus.fi / 0504272475 ja lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470

Indikaatiot

Pääindikaationa siedätyshoidon seuranta yhdessä allergeenispesifisen IgE-määrityksen kanssa.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

Näytteeksi tarvitaan 1 ml seerumia tai plasmaa (EDTA- tai Li/Na-hepariiniplasma), joka riittää 20:een IgG-vasta-ainetutkimukseen. Minimimäärä on 250 µl/ensimmäinen osatutkimus ja 40 µl/lisätutkimus. Huomioikaa, että tutkimuspanelitutkimukset (esim. S -HopöIgG) sisältävät useita osatutkimuksia. LÄhetysohje HUSLABissa: Lähetä näyte sentrifugoimattomana huoneenlämmössä geeliputkessa HUSLAB-talon automaatiolaboratorioon. Eroteltu seerumi säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa ja kuukausia pakastettuna -20C. Lähetysohje HUSLABin ulkopuolisille laboratorioille: Lähetä näyte sentrifugoituna huoneenlämmössä geeliputkessa (kts. yleiset lähetysohjeet). Älä lähetä näytettä viikonloppua tai pyhäpäiviä vasten. Säilytä tällöin näyte jääkaapissa. Eroteltu seerumi säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa ja kuukaisia pakastettuna -20C.

Menetelmä

Immunofluorometrinen. Phadia ImmunoCAP.

Tulokset valmiina

2 viikossa

Tulkinta

Yleisimpiä spesifisen IgG-luokan vasta-ainemäärityksiä on noin 50, luettelo täydentyy jatkuvasti.

Siedätyshoidossa viitearvoja ei ole, vaan potilas toimii itsensä verrokkina. Potilaan tulosta verrataan ennen siedätyshoitoa saatuun tulostasoon. Tulokset ilmoitetaan mg/ l -yksikössä (vakiointi WHO IPR 67/86). Siedätyshoidon aikana havaitaan seerumin allergeenispesifisen IgG-vasta- aineen pitoisuuden suurenevan. Samalla spesifisen IgE-vasta- aineen pitoisuus saattaa alkuvaiheessa suureta mutta pienenee myöhemmin. Spesifisen IgG-vasta-aineen esiintyminen tai pitosuuden suureneminen ei välttämättä korreloi siedätyshoidon kliinisen tuloksen kanssa. Kuitenkin IgE- vasta-aineiden väheneminen tai häviäminen ja IgG-vasta- aineiden lisääntyminen liitetään hyvään hoitotulokseen.

Kosteusvauriohometutkimukset: useimmille (ei jokaiselle) homeelle on määritetty viiteväestön mediaani ja 90%:n persentiiliarvo. Vasta-aineiden esiintyminen kuvaa altistumista homeelle. Niillä ei ole yksiselitteistä merkitystä sairauden todennäköisyyden, vaikeusasteen tai ennusteen kannalta. Allaolevassa taulukossa on lueteltu viiteväestön mediaani ja 90%:n persentiiliarvot.

 Täydellinen nimi               Mediaani 90%(*
                       mg/l   mg/l
 S -Alternaria alternata, IgG va       6,6   13,1
 S -Aspergillus fumigatus, IgG va       21,8   70,1
 S -Aspergillus niger, IgG va         6,4   10,9
 S -Aspergillus versicolor, IgG va      29,7   100,0
 S -Aureobasidium pullulans, IgG va      8,6   16,2
 S -Botrytis cinerea, IgG va         37,2   114,3
 S -Candida albicans, IgG va         30,0   154,4
 S -Acremonium kiliense            13,3   22,0
 (Cephalosporium acremonium), IgG va
 S -Chaetomiun globosum, IgG va        5,6   11,8
 S -Cladosporium cladosporioides, IgG va   15,2   32,6
 S -Cladosporium herbarum, IgG va       13,9   36,0
 S -Fusarium moniliformae, IgG va       7,9   45,6
 S -Helminthosporium halodes, IgG va     -     -
 S -Micropolyspora faeni, IgG va       6,4   10,7
 S -Mucor racemosus, IgG va          5,8   10,0
 S -Penicillium frequentans, IgG va      12,6   21,0
 S -Penicillium notatum, IgG va        12,6   19,1
 S -Penicillium species (spp.), IgG va    23,2   49,7
 S -Phoma betae, IgG va            6,4   15,6
 S -Rhizopus nigricans, IgG va        4,2   7,4
 S -Stachybotrys atra (chartarum), IgG va   4,4   10,9
 S -Stemphyllium botryosum, IgG va      -    -
 S -Thermoactinomyces vulgaris, IgG va    14,9   34,4
 S -Trichoderma viride, IgG va        6,8   16,7
 S -Trichophyton rubrum, IgG va        -    -
 S -Trichophyton m.v.goetzii, IgG va     -    -
 S -Trichophyton m.v.interd, IgG va      -    -
 S -Ulocladium chartarum, IgG va       -    -
 *) Sarake 90% tarkoittaa 90-persentiiliä.

Kun homespesifisiä IgG- vasta-ainepitoisuuksia verrataan eri ryhmien välillä (esim. kahta eri työyhteisöä, koulua tms.), oireita ilmoittaneen ryhmän tuloksia voidaan pitää merkkinä altistumisesta silloin, jos IgG-pitoisuus on selvästi suurentunut useilla tutkituista henkilöistä (yli 90%:n persentiilin) ja jos verrokkiryhmän tulokset eivät poikkea oleellisesti terveen väestön mediaaniarvoista.

Yksittäisen henkilön homespesifisiä IgG-tuloksia on huomattavasti vaikeampi tulkita. Terveenkin ihmisen vasta- ainepitoisuudet vaihtelevat suuresti, joten vain huomattavasti suurentuneita vasta-ainepitoisuuksia (yli 90%: n persentiilin) voidaan pitää merkkinä normaalia voimakkaammasta altistumisesta kosteusvauriomikrobeille. Kosteusvaurioiden aiheuttamat oireet johtuvat harvoin IgE- välitteisestä allergiasta.

Tutkimus S -AllIgG päivitetty 06.06.2022 / ALL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.