HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Lupusantikoagulantti, plasmasta

3578 P -LupusAk

Osatutkimukset

P -APTT-L, P -APTTm/m, P -FS, P -FS-mix, P -FSL, P -FSL-mix, P -FSL/FS, P -LA1, P -LA1-mix, P -LA1/LA2, P -LA2, P -LA2-mix, P -LAaPTCt, P -LAm/m, P -LARVVCt, P -RVVT-L, P -VarmTr ja P -VarmTT

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303, päivystysaikana 09 471 74330 tai 09 471 72645.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Tukostaipumuksen ja toistuvien keskenmenojen selvittely. Selittämätön pitkä APTT.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy sentrifugoimatta ja erottelematta huoneenlämmössä noin 8 tuntia. Lähetys huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma eroteltava kahteen muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä APTT, Russell viper venom test (RVVT). Hyytymisajan mittaaminen.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Kahden päivän kuluessa

Tulkinta

Lupusantikoagulantit ovat fosfolipidivasta-aineita, jotka aktivoivat hyytymisjärjestelmää altistaen sekä laskimo- että valtimotrombooseille ja spontaaneille keskenmenoille. Fosfolipidivasta-aineita tavataan erilaisissa autoimmuuni- sairauksissa (erityisesti SLE), joidenkin infektioiden, lääkitysten ja maligniteettien yhteydessä sekä itsenäisenä ilmiönä. Lupusantikoagulantti vaikuttaa fosfolipideistä riippuvaisiin hyytymistekijämäärityksiin ja voi paradoksaalisesti pidentää APTT-tulosta ilman vuoto-oiretta. Antikoagulaatiohoidon aikana vain negatiivinen lupusantikoagulanttilöydös on luotettava.

Lupusantikoagulantin lisäksi fosfolipidivasta-aineiden esiintymistä voidaan tutkia kardiolipiini-IgG vasta-aineiden (8472 P-KardAbG) ja beeta2-glykoproteiini-IgG vasta-aineiden (8307 P-B2GPAbG) määrityksillä. Osalla potilaista fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta vain yhdellä em. menetelmistä. Fosfolipivasta-aineiden laaja tutkimus (3607 P -PLAb) sisältää nämä kolme osatutkimusta, jotka tehdään myös tromboositaipumustutkimuksen (4025 P -Trombot) yhteydessä.

Lupusantikoagulantti-tutkimus sisältää aina kaksi seulontatutkimusta: P -APTT-L ja P -RVVT-L. Jos seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, näille tehdään tutkimuskohtaiset tarkentavat varmennustestit P -LAaPTCt ja / tai P -LARVVCt. Varmennustestit sisältävät tuloksen tulkintaan tarvittavat osatutkimukset seuraavista: P -LA1, P -LA2, P -LA1/LA2, P -FSL, P -FS, P -FSL/FS , P -LA1-mix, P -LA2-mix, P -LAm/m, P -FSL-mix, P -FS-mix, P -APTTm/m.

Varfariinihoidon tai hepariinihoidon aikana tai suoraa antikoagulanttia käytettäessä vain negatiivinen lupusantikoagulantti-löydös on luotettava. Tällöin poikkeavat löydökset voidaan kontrolloida yli 1 kk ak-hoidon päättymisestä.

Varmistustesteillä voidaan vähentää vääriä positiivisia LupusAK-löydöksiä, jotka voivat johtua lupusantikoagulantista riippumattomista tekijöistä, kuten esim. yksittäisen hyytymistekijän vajauksesta, antikoagulanttihoidosta (varfariini, suorat oraaliset antikoagulantit) tai jostain muusta hyytymistekijän inhibiittorista.

HUOM. varmennustesteistä ei anneta erillisiä tuloksia, vaan näiden tulkinta sisältyy lausuntoon.

Tulos on joko negatiivinen, rajalöydös ("tehty") tai positiivinen. Poikkeavista tuloksista annetaan lausunto.

Huomautuksia

Antikoagulaatiohoitojen aikana vain negatiivinen lupusantikoagulantti-tulos on luotettava.

Tutkimus kuuluu osana seuraaviin tutkimuspaketteihin: 3607 P-PLab ja 4025 P-Trombot.

HUSLAB laboratoriossa menetelmämuutos 4.6.2018, minkä seurauksena plasman lupusantikoagulantti (3578 P -LupusAK) analyyttinen tarkkuus paranee ja otetaan käyttöön uudet osatutkimukset, ns. lupusantikoagulantti varmennustestit.

Tutkimus P -LupusAk päivitetty 14.04.2022 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.