HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Valproaatti, seerumista

3681 S -Valpr

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Valproaattihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0,5 ml seerumia, lapset vähintään 0,2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Seeruminäyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Yleistä

Natriumvalproaatin käyttöaiheita ovat epilepsian hoito ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito.

Farmakokinetiikka: Natriumvalproaatti imeytyy hyvin suun kautta otettuna ja sen hyötyosuus on 90-100 %. Huippupitoisuus saavutetaan 5-10 tunnin kuluessa käytettäessä hitaasti lääkeainetta vapauttavaa valmistetta ja 3-5 tunnin kuluessa käytettäessä enterotabletteja. Valproaatin proteiineihin sitoutumisaste on terapeuttisella alueella noin 90 % ja vähenee pitoisuuden kasvaessa eli vapaan valproaatin osuus kasvaa annoksen suurentuessa ja haittavaikutusten riski korostuu. Valproaatti metaboloituu pääasiassa maksassa glukuronidoitumalla. Eliminaation puoliintumisaika on lapsilla 5-10 tuntia ja aikuisilla 7-20 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Lääkemetaboliaa indusoivat lääkkeet (kuten fenytoiini, karbamatsepiini ja rifampisiini) ja karbapeneemit (kuten meropeneemi) voivat merkittävästi pienentää valproaatin pitoisuutta. Myös estrogeenia sisältävät valmisteet voivat pienentää valproaatin pitoisuutta. Vapaan valproaatin pitoisuus puolestaan voi nousta, jos natriumvalproaattia käytetään samanaikaisesti voimakkaasti proteiineihin sitoutuvien lääkkeiden kanssa (kuten asetyylisalisyylihappo).

Epäiltäessä seerumin vapaan valproaatin osuuden muuttumista (yleensä noin 10 %) esimerkiksi lääkeaineinteraktioiden, annoksen suurentaminen, hypoalbuminemian tai uremian seurauksena, voidaan määrittää vapaan valproaatin pitoisuus (S -Valpr-V, KL 2908).

Viitearvot

KAIKKI 350 - 700 µmol/l

Tulkinta

Natriumvalproaatin pitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Epilepsian hoidossa kohtauksettomuus ja hoidon siedettävyys ovat ensisijaisia hoidon onnistumisen kriteerejä, eivätkä ne täysin korreloi valproaattipitoisuuden kanssa. Epilepsian hoidossa terapeuttiseksi alueeksi on suositeltu 350-700 mikromol/l. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa terapeuttiseksi alueeksi on suositeltu valproaattipitoisuutta 450-600 mikromol/l. Manian hoitoon ja estoon saatetaan kuitenkin tarvita korkeampia pitoisuuksia (450-900 mikromol/l).

Yksikkömuunnoskerroin valproaatin pitoisuudelle: mikromol/l = mikrog/ml x 6,93.

Lähteet:

Dore M, San Juan AE, Frenette AJ, Williamson D. Clinical Importance of Monitoring Unbound Valproic Acid Concentration in Patients with Hypoalbuminemia. Pharmacotherapy. 2017, 37:900-907.

Epilepsiat (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 7.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018, 51:9-62.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 7.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Lin K, Cao VFS, Au C, Dahri K. Clinical Pharmacokinetic Monitoring of Free Valproic Acid Levels: A Systematic Review. Clin Pharmacokinet. 2022, 61:1345-1363.

Patsalos PN ym. Antiepileptic drugs--best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2008, 49:1239-76.

Tomson T, Dahl ML, Kimland E. Therapeutic monitoring of antiepileptic drugs for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2007, CD002216.

Vasudev K, Das S, Goswami U, Tayal G. Pharmacokinetics of valproic acid in patients with bipolar disorder. J Psychopharmacol. 2001, 15:187-90.

Tutkimus S -Valpr päivitetty 24.04.2023 / AL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.