HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Valproaatti, seerumista

3681 S -Valpr

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Valproaattihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

KAIKKI 300 - 600 µmol/l

Tulkinta

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan 3 – 7 tunnissa käytettäessä hitaasti lääkeainetta vapauttavaa valmistetta. Proteiineihin sitoutumisaste on terapeuttisella alueella 90 % ja vähenee pitoisuuksien kasvaessa. Pääosa valproaatista metaboloituu maksassa. Eliminaation puoliintumisaika on lapsilla 5 – 10 tuntia ja aikuisilla 7 – 15 tuntia.

Yhteisvaikutukset: CYP-entsyymejä indusoivat tai estävät lääkkeet voivat vaikuttaa merkittävästi valproaatin farmakokinetiikkaan. Karbapeneemit kuten meropeneemi sekä epilepsialääkkeistä fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini ja primidoni pienentävät valproaatin seerumipitoisuuksia.

Epäiltäessä seerumin vapaan valproaatin osuuden muuttumista esimerkiksi lääkeaineinteraktioiden tai hypoalbuminemian seurauksena, voidaan määrittää vapaan valproaatin pitoisuus (S -Valpr-V, KL 2908).

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, tiedote 2019:66 (16.10.2019).

Tutkimus S -Valpr päivitetty 06.02.2020 / NT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 23.09.2020 klo 01:10.