HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Flekainidi, seerumista

3702 S -Flekain

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Geeliputki ei sovellu. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, muuten pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-5 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Flekainidi on ryhmän 1C rytmihäiriölääke. Sen oraalinen hyötyosuus on 90-95 %. Flekainidin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan keskimäärin 2-3 tunnissa ja vakaan tilan pitoisuudet keskimäärin 3-5 vuorokaudessa. Flekainidi metaboloituu suurelta osin maksassa metaboliiteiksi, joilla ei ole antiarytmistä vaikutusta, mutta keskimäärin 30 % (10-50 %) flekainidiannoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan. Flekainidin R-enantiomeeri metaboloituu CYP2D6 -entsyymin avulla. CYP2D6:n metabolianopeudessa esiintyy geneettistä vaihtelua, millä voi olla merkitystä flekainidipitoisuuksiin. CYP2D6:n inhibiittorit voivat nostaa flekainidin pitoisuuksia. Flekainidi on myös itse CYP2D6 inhibiittori.

Flekainidi erittyy pois elimistöstä pääasiassa munuaisten kautta sekä muuttumattomana että metaboliitteina. Vain 4-6 % annoksesta erittyy ulosteisiin. Flekainidin puoliintumisaika plasmassa on 7-22 tuntia. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla muuttumattoman flekainidin eritys virtsaan vähenee ja flekainidin puoliintumisaika pitenee. Maksan vajaatoimintaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille suositellaan flekainidiannoksen pienentämistä.

Yli 1.5 µmol/l pitoisuuksilla lisääntyvät sydämeen kohdistuvat haittavaikutukset.

Huomautuksia

Viitealue on muuttunut 21.12.2009.

Tutkimus S -Flekain päivitetty 21.08.2018 / JB

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.08.2020 klo 01:10.