HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Klobatsaami, seerumista

3854 S -Klobat

Osatutkimukset

S -Norklob

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

1 ml seerumia, näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-5 työpäivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Klobatsaamin oraalinen hyötyosuus on n. 90-95 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-3 tunnissa. Klobatsaami metaboituluu maksassa useiksi metaboliiteiksi pääasiassa CYP3A4-entsyymin välityksellä, mutta myös CYP2C19 välityksellä. Klobatsaamin päämetaboliitti norklobatsaami (N-desmetyyliklobatsaami) on farmakologisesti aktiivinen ja sen pitoisuudet ovat vakaassa tilassa selvästi suuremmat kuin klobatsaamin. Norklobatsaami metaboloituu CYP2C19:n välityksellä, jonka metabolianopeudessa esiintyy geneettistä vaihtelua. CYP2C19-entsyymin suhteen hitaan metabolianopeuden omaavilla henkilöillä on raportoitu 3-5 kertaa suurempia norklobatsaamin pitoisuuksia kuin suurentuneen metabolianopeuden omaavilla henkilöillä. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat nostaa norklobatsaamin pitoisuuksia. Klobatsaamin puoliintumisaika on 36-42 tuntia ja norklobatsaamin 71-82 tuntia. Klobatsaamin ja norklobatsaamin eliminaatio hidastuu iäkkäillä potilailla. Klobatsaami poistuu elimistöstä pääasiassa metaboliitteina virtsaan.

Koska klobatsaamille voi kehittyä toleranssi, klobatsaamin ja norklobatsaamin pitoisuuksien ja tehon välillä ei ole selvää yhteyttä. Terapeuttisella alueella klobatsaamin pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 0,1-1,0 µmol/l ja norklobatsaamin 1,0-10,5 µmol/l.

Tutkimus S -Klobat päivitetty 19.01.2024 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.