HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Klobatsaami, seerumista

3854 S -Klobat

Osatutkimukset

S -Norklob

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

3 ml seerumia geelittömään putkeen. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, muuten pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kahdesti viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

KAIKKI 0.3 - 1.3 µmol/l

Tulkinta

Klobatsaamin oraalinen hyötyosuus on n. 90-95 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-3 tunnissa. Klobatsaami metaboituluu maksassa useiksi metaboliiteiksi pääasiassa CYP3A4-entsyymin välityksellä, mutta myös CYP2C19 välityksellä. Klobatsaamin päämetaboliitti norklobatsaami (N-desmetyyliklobatsaami) on farmakologisesti aktiivinen ja sen pitoisuudet ovat vakaassa tilassa selvästi suuremmat kuin klobatsaamin. Norklobatsaami metaboloituu CYP2C19:n välityksellä, jonka metabolianopeudessa esiintyy geneettistä vaihtelua. CYP2C19-entsyymin suhteen hitaan metabolianopeuden omaavilla henkilöillä on raportoitu 3-5 kertaa suurempia norklobatsaamin pitoisuuksia kuin suurentuneen metabolianopeuden omaavilla henkilöillä. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat nostaa norklobatsaamin pitoisuuksia. Klobatsaamin puoliintumisaika on 36-42 tuntia ja norklobatsaamin 71-82 tuntia. Klobatsaamin ja norklobatsaamin eliminaatio hidastuu iäkkäillä potilailla. Klobatsaami poistuu elimistöstä pääasiassa metaboliitteina virtsaan.

Koska klobatsaamille voi kehittyä toleranssi, klobatsaamin ja norklobatsaamin pitoisuuksien ja tehon välillä ei ole selvää yhteyttä. Terapeuttisella alueella klobatsaamin pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 0,1-1,0 µmol/l ja norklobatsaamin 1,05-10,5 µmol/l.

Tutkimus S -Klobat päivitetty 05.02.2018 / UT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 26.01.2020 klo 01:12.