HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Propafenoni, seerumista

3894 S -Propfen

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Viisi kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

TER.ALUE 1.5 - 4.4 µmol/l

Tulkinta

Propafenoni on 1C-tyypin rytmihäiriölääke. Sillä on lisäksi heikko adrenergisiä reseptoreita salpaava vaikutus. Eräissä tutkimusmalleissa propafenonilla on myös luokan III ja IV antirytmisiä vaikutuksia. Alihankintalaboratorion suosittama viitealue on 1.5-4.4 µmol/l (yksikkömuunnoskerroin: umol/l = mg/l x 2.93).

Propafenonin metaboliassa esiintyy polymorfismia. Pitkäaikaisessa, suun kautta tapahtuvassa annostelussa eliminaation puoliintumisajat vaihtelevat välillä 2.8-11 tuntia. Heikosti metaboloivilla se voi pidentyä 17 tuntiin. Propafenoni sitoutuu 85-90 %:sti plasman proteiineihin. Päämetaboliitit ovat 5-hydroksipropafenoni ja N- depropyylipropafenoni. 5-hydroksipropafenonilla on huomattavan voimakas antiarytminen vaikutus. Vaikka sen pitoisuus on noin 1/5 propafenonin pitoisuudesta, sen on esitetty vastaavan huomattavasta osasta lääkityksen tehosta. Alle 1 % propafenonista erittyy sellaisenaan virtsaan.

Huomautuksia

Viitearvot muuttuneet 22.1.2019

Tutkimus S -Propfen päivitetty 25.07.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.