HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Verenpaine, pitkäaikaisrekisteröinti (24h)

3914 Pt-RR-Pa

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Lantto: hanna.lanttoathus.fi / 050 513 0284 ja lääkäri Sorjo Mätzke: sorjo.matzkeathus.fi / 050 428 4300

Indikaatiot

Rekisteröinti on hyödyllinen harkittaessa pitkäaikaisen lääkehoidon aloittamista tai arvioitaessa käynnissä olevan hoidon toteutumista, koska sen avulla voidaan mitata verenpaineen vuorokausi-, päivä- ja yökeskiarvoja todellisissa elinolosuhteissa. Sitä voidaan käyttää myös ns. painekuorman arvioinnissa, hyper- tai hypotensiovaiheiden löytämisessä ja epäiltäessä ns. valkotakkihypertensiota. Verenpaine- ja syketasojen vaihteluja tai niiden puuttumista voidaan myös käyttää apuna autonomisen hermoston toimintahäiriöitä selvitettäessä.

Esivalmistelu

Erityisiä esivalmisteluja ei ole. Rekisteröinti kannattaa tehdä mahdollisimman tavanomaisena arkivuorokautena. Tutkimuksen tilaava lääkäri päättää rekisteröintiajankohdan aikaisesta lääkityksestä.

Koska laitteisto on potilaan vaatteiden alla, suositellaan väljiä vaatteita tutkimuksen ajaksi.

Suoritus

Tutkittavan olkavarteen kiedotaan painemansetti ja vyötärölle rekisteröintiyksikkö, joka automaattisesti mittaa verenpaineen määräajoin. Potilas pitää tutkimusvuorokauden aikana päiväkirjaa, johon merkitään fyysiset aktiviteetit, lepoajat, lääkkeenottoajat, mahdolliset oireet jne.

Menetelmä

Mittausyksikkö koostuu olkavarteen asennettavasta mansetista ja pienestä, vyölaukkuun sijoitetusta kompressori/rekisteröintiyksiköstä. Laite mittaa verenpainetta auskultatorisesti ja/tai oskillometrisesti päivällä 3-4 kertaa tunnissa ja yöllä 1-2 kertaa tunnissa. Tarvittaessa tutkittava voi tehdä ylimääräisiä mittauksia.

Tulkinta

Hypertensiota tai hypotensiota arvioidaan vertaamalla saatuja tuloksia viitearvoihin. Tulkinnassa otetaan huomioon myös päiväkirjamerkinnät. Lisäksi arvioidaan verenpaineen vuorokausivaihtelu.

Viitearvot: Eurooppalaisen suosituksen mukaiset viitearvot Staessen et al. Am J Cardiol 1991: 67:723-727, OBrien et. al. J Hypertens 1991, OBrien et. al. BMJ 2000, Urbina et al. Hypertension 2008, Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositus Duodecim 2020.

Tulostus ja lausunto: Tutkimuksesta tulostetaan graafinen ja numeraalinen tietokoneraportti sekä viitearvot ja annetaan lääkärin lausunto.

Tutkimus Pt-RR-Pa päivitetty 22.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.