HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

U -Alumiini

3921 U -Al

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 044 269 1560 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Altiste: alumiini ja sen epäorgaaniset yhdisteet. Erillinen tutkimuspyyntö.

Työperäisen altistumisen selvityksessä on harkittava monen altisteen biomonitorointia ks. Työterveyslaitos,

Esivalmistelu

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua viikon ensimmäisenä työpäivänä kahden vapaapäivän jälkeen ennen pukeutumista työvaatteisiin.

Iltanäyte työpäivän jälkeen: Työvaatteet on vaihdettava pois ennen näytteenottoa. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen.

Kädet ja virtsaputken suu pestään ennen näytteenottoa.

Näyteastia

ERIKOISPUTKI

Näyte

Näytteenottoastioina käytetään Meilahden NVO:sta U-Al-tutkimusta varten tilattavia näyteastiasettejä. Setti sisältää n. 200 ml typpihappopestyn muoviastian ja näytteen erottelua varten typpihappopestyn muoviputken, jotka Vita-laboratorio toimittaa NVO:oon sekä hivenainevirtsanäyteputken.

Kädet ja virtsaputken suu suositellaan pestäväksi ennen näytteenottoa. Aamun keskisuihkunäyte otetaan erikoispestyyn muoviastiaan. 10 ml virtsaa siirretään kaatamalla kahteen putkeen: erikoispestyyn putkeen (punakorkkinen Sarstedt 15 ml kartioputki) ja 10 ml hivenainevirtsanäyteputkeen 60.610.100. Alumiininäyte on erittäin kontaminaatioherkkä. Virtsanäytteen siirtämisessä ei saa käyttää pipettiä.

Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli. HUS-piirin laboratoriot toimittavat näytteet keskitetysti alihankintalaboratorioon, mikäli logistisesti mahdollista.

Näyteputkia voi tilata: https://huslab.fi/intra/preanalytiikan_kasikirja/materiaalipankki/lomakkeet/huslab_talosta_tilattavat_erikoisputket.pdf

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometria. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-8 työpäivää.

Tulokset valmiina

Noin 3 viikon kuluttua

Viitearvot

Kaikki alle 0.6 µmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja alle 0,6 µmol/l. Toimenpideraja 3,0 µmol/l.

Alumiinia sisältävät lääkeaineet ja runsaasti alumiinia sisältävät mehut häiritsevät muun altisteen arviointia.

Huomautuksia

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Toimenpideraja 3,0 µmol/l on ennallaan alihankinnan muututtua 14.6.2016.

Tutkimus U -Al päivitetty 20.01.2022 / SH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.