HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Amiodaroni, seerumista

3922 S -Amiod

Osatutkimukset

S -Desamio

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Ei geeliputkeen. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

HPLC. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Viisi kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

Hoitoalue 1.6 - 3.9 µmol/l

Tulkinta

Amiodaroni on bentsofuraanijohdos, III ryhmän rytmihäiriölääke, jota käytetään erityyppisten tiheälyöntisten rytmihäiriöiden hoitoon silloin, kun muilla lääkkeillä ei saavuteta riittävää tehoa. Amiodaroni annetaan hoidon alussa suurina annoksina, jotta riittävät pitoisuudet elimistössä saavutettaisiin nopeasti. Amiodaroni imeytyy hitaasti suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 50% vaihdellen yksilöllisesti välillä 22-86%. Annostus ja pitoisuudet plasmassa korreloivat hyvin keskenään steady- state -vaiheessa. Amiodaroni sitoutuu yli 95%:sti plasman proteiineihin. Sen jakautumistilavuus on 7-21 l/kg. Amiodaroni metaboloituu täysin, lopputuotteet poistuvat ulosteeseen. Metaboliitti desetyyliamiodaroni on biologisesti aktiivinen, ja sen pitoisuudet plasmassa saavuttavat pitkäaikaishoidossa lähtöaineen tasot. Eliminaatio on hyvin hidasta. Amiodaronin puoliintumisajaksi pitkäaikaishoidossa on saatu 13-107 vrk. Amiodaronia ja desetyyliamiodaronia on vielä 9 kk ajan hoidon lopettamisen jälkeen mitattavia pitoisuuksia plasmassa.

Terapeuttinen pitoisuus on 0.8-3.9 µmol/l. Toksia vaikututuksia saattaa esinntyä pitoisuuksilla yli 3.9 µmol/l.

Huomautuksia

Viitearvoalue muuttunut 21.12.2009. Samasta päivästä lähtien ilmoitetaan osatutkimuksena myös aktiivisen metaboliitin desetyyliamiodaronin pitoisuus.

Tutkimus S -Amiod päivitetty 05.01.2023 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.