HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fenoli, virtsasta

3938 U -Fenol

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Sanna Mikkola: sanna.p.mikkolaathus.fi / 040 3516170

Indikaatiot

Altiste: fenoli

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Muovipullo 50 ml

Näyte

20 ml virtsaa. Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861 tai

TTL:n sivuilta

Menetelmä

Kaasukromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kuukauden kuluessa.

Tulokset valmiina

Noin 4 viikon kuluttua

Yleistä

Täytä pyynnön teon yhteydessä esitiedot huolellisesti sekaannusten välttämiseksi. Erityisesti pyydämme kiinnittämään huomiota altistavan työn päättymiseen ja näytteenottoajan kirjaamiseen.

Viitearvot

Altistumattomat alle 19 mg/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 19 mg/l. Toimenpideraja 120 mg/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 1213/2011). Euroopan Unioni on luokitellut fenolin perimää vaurioittavaksi aineeksi EY N:o 1272/2008, H341 (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 3, R68). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua fenolille ts. virtsan fenolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 19 mg/l.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys <1.010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), analyysitulos on vain suuntaa antava altistumisen mitta. Virtsan fenoli kuvaa näytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana tapahtunutta altistusta. Kahdeksan tunnin altistuminen fenolin haitalliseksi todetulle pitoisuudelle (19 mg/m3 eli 15ppm) johtaa keskimäärin virtsan fenolipitoisuuteen 3.20 mmol/l. Fenoli imeytyy elimistöön tehokkaasti ihon lävitse, hengityselinten kautta ja ruoansulatuskanavasta. Fenolin aiheuttamat vakavat myrkytystapaturmat ovat tavallisesti syntyneet aineen roiskumisesta iholle. Fenoli konjugoidaan elimistössä glukuronihappoon ja sulfaattiin. Konjugaatit erittyvät nopeasti virtsaan. Fenoli ärsyttää limakalvoja ja ihoa. Äkilliselle myrkytykselle tyypillisiä ovat maksa- ja munuaisvauriot sekä hengityskeskusten lamaantuminen. Fenolin ei tiedetä aiheuttavan kroonista sairautta. Ihon toistuva altistuminen fenolille voi aiheuttaa ihovaurioita, mm. ihon tummumista, okronoosia.

Fenolaatteja tai fenyyliyhdisteitä sisältävät lääkeaineet (mm. antiseptiset suun huuhteluaineet) voivat lisätä virtsan fenolipitoisuutta. Fenolille voidaan altistua hartsin ja liimojen tuotannossa ja käytössä sekä fenolin ja kloorattujen fenolien tuotannossa. Fenolia ja fenolipitoisia kemikaaleja käsitellään lisäksi mm. valokuvausalalla, graafisessa teollisuudessa, värjäämöissä ja laboratorioissa.

Huomautuksia

Virtsan fenolipitoisuus ei kuvaa luotettavasti altistumista bentseenille.

Altistumattomien viiteraja muuttunut 0,15 -> 0,20 mmol/l 1. 11.2013.

Tutkimus U -Fenol päivitetty 28.11.2023 / SM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.