HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Fenoli, virtsasta

3938 U -Fenol

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö, Jouni Mikkola, p. 030 474 2859.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Altiste: fenoli

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Näyteastia

Muovipullo 50 ml

Näyte

20 ml virtsaa. Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: työterveyslaitos, Biomonitorointipalvelut, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki.

Menetelmä

Kaasukromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kuukauden kuluessa.

Tulokset valmiina

Noin 4 viikon kuluttua

Viitearvot

Kaikki alle 0.2 mmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 0.2 mmol/l. Toimenpideraja 1.3 mmol/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 1213/2011). Euroopan Unioni on luokitellut fenolin perimää vaurioittavaksi aineeksi EY N:o 1272/2008, H341 (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 3, R68). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua fenolille ts. virtsan fenolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0.2 mmol/l.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys <1.010), analyysitulos on vain suuntaa antava altistumisen mitta. Virtsan fenoli kuvaa näytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana tapahtunutta altistusta. Kahdeksan tunnin altistuminen fenolin haitalliseksi todetulle pitoisuudelle (19 mg/m3 eli 15ppm) johtaa keskimäärin virtsan fenolipitoisuuteen 3.20 mmol/l. Fenoli imeytyy elimistöön tehokkaasti ihon lävitse, hengityselinten kautta ja ruoansulatuskanavasta. Fenolin aiheuttamat vakavat myrkytystapaturmat ovat tavallisesti syntyneet aineen roiskumisesta iholle. Fenoli konjugoidaan elimistössä glukuronihappoon ja sulfaattiin. Konjugaatit erittyvät nopeasti virtsaan. Fenoli ärsyttää limakalvoja ja ihoa. Äkilliselle myrkytykselle tyypillisiä ovat maksa- ja munuaisvauriot sekä hengityskeskusten lamaantuminen. Fenolin ei tiedetä aiheuttavan kroonista sairautta. Ihon toistuva altistuminen fenolille voi aiheuttaa ihovaurioita, mm. ihon tummumista, okronoosia.

Fenolaatteja tai fenyyliyhdisteitä sisältävät lääkeaineet (mm. antiseptiset suun huuhteluaineet) voivat lisätä virtsan fenolipitoisuutta. Fenolille voidaan altistua hartsin ja liimojen tuotannossa ja käytössä sekä fenolin ja kloorattujen fenolien tuotannossa. Fenolia ja fenolipitoisia kemikaaleja käsitellään lisäksi mm. valokuvausalalla, graafisessa teollisuudessa, värjäämöissä ja laboratorioissa.

Huomautuksia

Virtsan fenolipitoisuus ei kuvaa luotettavasti altistumista bentseenille.

Altistumattomien viiteraja muuttunut 0,15 -> 0,20 mmol/l 1. 11.2013.

Tutkimus U -Fenol päivitetty 13.07.2020 / LML

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 09.08.2020 klo 01:10.