HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fibriinin D-dimeerit (kval), plasmasta

3939 P -FIDD-O

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja vieritestauksen vastuukemisti Annakaisa Herrala: annakaisa.herralaathus.fi / 050 4279844

Indikaatiot

Laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulku

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

kaikki alle 0.5 mg/l

Tulkinta

Vieritestimenetelmän tulostaso eroaa laboratorion tulostasosta: Vieritestimenetel-mällä tehdyn tutkimuksen fibriinin D-dimeerit, P -FiDD-O, tulostaso on matalampi kuin laboratoriossa tehtävän P -FiDD -tutkimuksen, mikä tulee huomioida tuloksen tulkinnassa. Tulostasolla 0,5 mg/l tasoero vieritestinä tehdyn tutkimuksen P-FiDD-O ja laboratoriossa tehtävän P -FiDD -tutkimuksen välillä on tyypillisesti 0,1-0,3 mg/l. Vieritesti tuloksen tulkinnassa onkin otettava huomioon tasoerosta aiheutuva ns. harmaa alue välillä 0,4-0,5 mg/l. P -FiDD-O -tuloksen ollessa 0,4-0,5 mg/l, potilas tulee ohjata herkästi jatkotutkimuksiin (4113 P -FiDD laboratoriossa tai alaraajojen kaikututkimus tai keuhkovaltimoiden TT-kuva). P -FiDD-O -tulos on positiivinen sen ollessa yli 0,5 mg/l. Käytännössä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian diagnostiikassa käytetään pienen ja kohtalaisen ennakkotodennäköisyyden tilanteissa myös korkeampaa FiDD-päätösrajaa (kts HUSLAB-ohjekirja 4113 P -FiDD). Myös näitä korkeampia päätösrajoja käytettäessä tulee huomioida, että tasoerosta aiheutuu harmaa alue, jolloin selvä negatiivinen tulos asettuu vierilaitteella noin 0,1 mg/l alemmalle tasolle kuin päätösraja (esim. 0,9 mg/l päätösrajan ollesssa 1,0 mg/l).

Syvää laskimotukosta tai keuhkoemboliaa epäiltäessä tulee aina huomioida tukoksen ennakkotodennäköisyys (Duodecim Terveysportti: Syvä laskimotukos ja Keuhkoembolia). Avohoitoisilla potilailla, joilla tukoksen riski on korkeintaan kohtalainen, tukos on poissuljettu 95 % todennäköisyydellä FiDD-tuloksen ollessa negatiivinen.

Tutkimus P -FIDD-O päivitetty 04.06.2024 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.