HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hydroksikarbatsepiini, seerumista

3957 S -OHKarba

Tiedustelut

Erikoiskemian laboratorio puh. (09) 471 72932

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Anna Becker: anna.beckerathus.fi / 050 427 1459 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Okskarbatsepiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0,6 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Nestekromatografinen.

Tekotiheys

Kahdesti viikossa.

Yleistä

Okskarbatsepiinia käytetään epilepsian hoidossa.

Farmakokinetiikka: Okskarbatsepiini imeytyy nopeasti ja hyvin suun kautta otettuna. Okskarbatsepiini on aihiolääke, joka metaboloituu maksassa aktiiviseksi metaboliitiksi hydroksikarbatsepiiniksi. Noin 40 % hydroksikarbatsepiinista sitoutuu plasman proteiineihin. Hydroksikarbatsepiinin huippupitoisuus saavutetaan noin 8 tunnissa (vaihteluväli 4-12 tuntia) ja sen eliminaation puoliintumisaika on noin 12 tuntia (vaihteluväli 8-20 tuntia).

Yhteisvaikutukset: Okskarbatsepiini on heikko lääkeainemetabolian induktori, minkä takia yhteiskäytössä joidenkin lääkkeiden pitoisuudet voivat pienentyä merkittävästi (mm. siklosporiini, ehkäisyvalmisteet).

Viitearvot

Suuntaa antava terapia-alue 40 - 140 µmol/l

Tulkinta

Oksarbatsepiinin pitoisuusmääritystä voi hyödyntää mm. hoitoon sitoutumisen arvioinnissa, mahdollisten annoksesta riippuvien lääkehaittojen arvioinnissa ja epäilyssä lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai farmakokinetiikan muutoksista esimerkiksi raskauden tai sairauden takia.

Okskarbatsepiinipitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Suositeltu terapeuttinen alue on 40-140 mikromol/l ja toksisia oireita saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 160 mikromol/l. Epilepsian hoidossa kohtauksettomuus ja hoidon siedettävyys ovat ensisijaisia hoidon onnistumisen kriteerejä.

Lähteet:

Epilepsiat (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 8.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018, 51:9-62.

May TW, Korn-Merker E, Rambeck B. Clinical pharmacokinetics of oxcarbazepine. Clin Pharmacokinet. 2003, 42:1023-42.

Patsalos PN, Spencer EP, Berry DJ. Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs in Epilepsy: A 2018 Update. Ther Drug Monit. 2018, 40:526-548.

Tutkimus S -OHKarba päivitetty 16.10.2023 / OI

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.