HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Klooripromatsiini, seerumista

3963 S -Klorprm

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Klooripromatsiinihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

2 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Klooripomatsiinia käytetään mm. psykoosin ja akuuttien levottomuustilojen hoitoon.

Farmakokinetiikka: Klooripromatsiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Klooripromatsiinin oraalinen hyötyosuus on varsin matala (4-38 %) maksassa ja suolen seinämässä tapahtuvan ensikierron metabolian takia. Hyötyosuus vaihtelee yksilöllisesti, minkä vuoksi saman annoksen aikaansaamissa pitoisuuksissa on huomattavia eroja. Klooripromatsiini sitoutuu plasman proteiineihin yli 95 %:sti. Klooripromatsiini metaboloituu pääasiallisesti CYP2D6- ja CYP1A2-entsyymien kautta. Klooripromatsiinin eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 30 tuntia (vaihteluväli 10-60 tuntia). Metaboliitit erittyvät virtsaan.

Yhteisvaikutukset: Klooripromatsiini voi voimistaa muiden keskushermostoa lamaavien, antikolinergisten ja QT-aikaa pidentävien lääkkeiden vaikutusta.

Tulkinta

Klooripromatsiinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti, eikä vaste korreloi suoraan pitoisuuden kanssa. Terapeuttiseksi alueeksi on ehdotettu klooripromatsiinipitoisuutta 90-940 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1900 nmol/l.

Lähteet:

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018,51:9-62.

Yeung PK, Hubbard JW, Korchinski ED, Midha KK. Pharmacokinetics of chlorpromazine and key metabolites. Eur J Clin Pharmacol 1993,45:563-9.

Tutkimus S -Klorprm päivitetty 03.06.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.