HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Klotsapiini, seerumista

3964 S -Klotsa

Osatutkimukset

S -Norklot

Tiedustelut

Erikoiskemian laboratorio puh. (09) 471 72840

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Leena Lindstedt: leena.lindstedtathus.fi / 050-4286646

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC). Määrityksessä mitataan sekä klotsapiinin että sen metaboliitin norklotsapiinin (desmetyyliklotsapiini) pitoisuudet.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

10 päivän kuluessa. Kiireellisenä pyydetyt 3 arkipäivän kuluessa.

Tulkinta

Terapeuttista aluetta ei ole yksiselitteisesti määritelty. Tavanomaisessa hoidossa mitatut klotsapiinipitoisuudet ovat olleet tasolla 300 - 3000 nmol/l (100 - 1000 µg/l). Terapeuttiseksi alueeksi on ehdotettu klotsapiinipitoisuutta 1200 – 3000 nmol/l (400 – 1000 µg/l).

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan 1 - 4 tunnissa. Klotsapiinin eliminaation puoliintumisaika on 6-33 tuntia (keskimäärin 12-16 tuntia). Klotsapiini metaboloituu maksassa, pääasiassa CYP1A2-entsyymin välityksellä. Päämetaboliiteista ainoastaan norklotsapiinilla on vähäistä biologista aktiivisuutta. Norklotsapiinin pitoisuus on yleensä samalla tasolla tai matalampi (0,3-1,2 x) kuin klotsapiinin pitoisuus.

Voimakkaasti CYP1A2-entsyymiä estävät lääkkeet (esim. fluvoksamiini) voivat nostaa klotsapiinipitoisuuden jopa 5-10 kertaiseksi. Samalla norklotsapiini : klotsapiini -suhde laskee. Tupakoitsijoilla CYP1A2:n aktiivisuus on lisääntynyt, minkä vuoksi samalla klotsapiiniannoksella klotsapiinipitoisuus jää heillä keskimäärin matalammaksi kuin tupakoimattomilla potilailla.

Huomautuksia

Potilaan ketiapiinilääkitys (mm. Seroquel-R, Ketipinor-R) häiritsee klotsapiinin HPLC-määritystä. Tilanteissa, joissa klotsapiini- tai norklotsapiinipitoisuutta ei pystytä määrittämään jonkin toisen häiritsevän aineen vuoksi, HUSLAB lähettää ilman erillistä pyyntöä näytteen määritettäväksi alihankintalaboratorioon massaspektrometrisella menetelmällä, ja tulos vastataan myöhemmin jatkotutkimuksena (S-KlotsaJ).

Kliinisissä erityistilanteissa, kuten osastohoidon alussa tai lääkityksen aloitusvaiheessa, tutkimus voidaan pyytää kiireellisenä, jolloin se vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.

Tutkimus S -Klotsa päivitetty 31.10.2019 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 26.02.2020 klo 01:10.