HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Klotsapiini, seerumista

3964 S -Klotsa

Osatutkimukset

S -Norklot

Tiedustelut

Erikoiskemian laboratorio puh. (09) 471 72932

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Anna Becker: anna.beckerathus.fi / 050 427 1459 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Klotsapiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä. Seeruminäyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa. Huom. seerumigeeliputki ei sovellu näytemuodoksi.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandemmassaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

10 päivän kuluessa. Kiireellisenä pyydetyt 3 arkipäivän kuluessa.

Yleistä

Klotsapiini on epätyypillinen psykoosilääke. Klotsapiinin käyttöaiheita ovat muun muassa hoitoresistentti skitsofrenia ja Parkinsonin tautiin liittyvä psykoosisairaus.

Farmakokinetiikka: Klotsapiini imeytyy suun kautta otettuna hyvin. Klotsapiinin huippupitoisuus saavutetaan 1-4 tunnissa. Klotsapiinin eliminaation puoliintumisaika on tyypillisesti noin 12-16 tuntia (vaihteluväli 6-33 tuntia). Klotsapiini metaboloituu maksassa, pääasiassa CYP1A2-entsyymin välityksellä. Vähäisessä määrin myös CYP3A4, CYP2D6 ja CYP2C19 osallistuvat klotsapiinin metaboliaan. Metaboliiteista ainoastaan norklotsapiinilla on vähäistä biologista aktiivisuutta. Norklotsapiinin pitoisuus on yleensä samalla tasolla tai matalampi kuin klotsapiinin pitoisuus. Monet tekijät, kuten sairaustilat (tulehdukset, maksan vajaatoiminta), muut lääkkeet, tupakointi ja kofeiini saattavat vaikuttaa klotsapiinipitoisuuteen.

Yhteisvaikutukset: Voimakkaasti CYP1A2-entsyymiä estävät lääkkeet (esim. fluvoksamiini) voivat nostaa klotsapiinipitoisuuden jopa 5-10-kertaiseksi. Samalla norklotsapiini/klotsapiini-suhde laskee. Myös muut CYP1A2-estäjät, kuten siprofloksasiini ja jopa runsas kahvin juonti voivat nostaa kliinisesti merkittävästi klotsapiinipitoisuutta. CYP1A2-entsyymin induktorit (kuten omepratsoli) sekä muiden lääkemetaboliaentsyymien induktorit (kuten karbamatsepiini, fenytoiini ja rifampisiini) voivat laskea klotsapiinipitoisuutta. Tupakoitsijoilla CYP1A2:n aktiivisuus on lisääntynyt, minkä vuoksi samalla klotsapiiniannoksella pitoisuus jää heillä keskimäärin matalammaksi kuin tupakoimattomilla potilailla ja samalla norklotsapiini/klotsapiini-suhde voi kasvaa.

Tulkinta

Klotsapiinin pitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Terapeuttiseksi alueeksi on suositeltu klotsapiinipitoisuutta 1100-1800 nmol/l (350-600 mikrog/l). Osa potilaista saa merkittävän vasteen jo matalammilla pitoisuuksilla (yli 500 nmol/l) ja osa voi tarvita selvästi yli 1800 nmol/l olevaa pitoisuutta. Haittavaikutusten riski kasvaa, kun klotsapiinipitoisuus on yli 1800 nmol/l. Vakavien neurologisten haittojen, kuten kouristusten, riski kasvaa yli 3000 nmol/l pitoisuuksilla. Agranulosytoosiriski puolestaan ei ole annosriippuvainen.

Yksikkömuunnoskerroin klotsapiinin pitoisuudelle: nmol/l = mikrog/l x 3.06.

Norklotsapiini/klotsapiini-suhde on keskimäärin 0,7 (vaihteluväli 0,3-1,2). Suhde pysyy yleensä kohtalaisen tasaisena, mikäli näyte otetaan suunnilleen samaan aikaan vuorokaudesta. Äkillinen muutos saattaa viitata heikkoon komplianssiin tai metabolian muutokseen (tupakoinnin lopetus tai aloitus, CYP1A2-induktorin tai -inhibiittorin aloitus tai lopetus).

Korkea norklotsapiini/klotsapiini -suhde (yli 1,2) voi johtua esimerkiksi ottamatta jäänestä annoksesta edeltävän vuorokauden aikana tai CYP1A2-induktiosta.

Matala norklotsapiini/klotsapiini -suhde (alle 0,3) voi johtua esimerkiksi lääkkeen otosta muutamaa tuntia ennen näytteenottoa tai CYP1A2-inhibitiosta.

Lähteet:

Couchman L, Morgan PE, Spencer EP, Flanagan RJ. Plasma clozapine, norclozapine, and the clozapine:norclozapine ratio in relation to prescribed dose and other factors: data from a therapeutic drug monitoring service, 1993-2007. Ther Drug Monit. 2010.32:438-47.

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018, 51:9-62.

Jerling M, Lindström L, Bondesson U, Bertilsson L. Fluvoxamine inhibition and carbamazepine induction of the metabolism of clozapine: evidence from a therapeutic drug monitoring service. Ther Drug Monit. 1994, 16:368-74.

Siskind D ym. Clozapine levels as a predictor for therapeutic response: A systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand. 2021, 144:422-432.

Yada Y ym. The relationship between plasma clozapine concentration and clinical outcome: a cross-sectional study. Acta Psychiatr Scand. 2021, 143:227-237.

Huomautuksia

Tutkimus voidaan pyytää tarvittaessa kiireellisenä, jolloin se vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.

Tutkimus S -Klotsa päivitetty 22.03.2024 / AB

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.